Разлика между версии на „Популярна култура“

Една от предпоставките за нейната поява е повечето свободно време, с което разполагат хората. Масовата култура е на масовото общество, чиято характеристика е, че е единствената на равнището на съвременните социални ралности {{уточнение}}. Тази култура е явление, което се разпространява чрез средствата за масова информация. Характерно за масовата култура е, че е силно адаптивна и интрегрираща хората към [[общество]]то {{факт}}, не дава право на едно общество да се разпадне (което е и основна нейна ценност). Всички явления на културата се раждат там, където хората [[общуване|общуват]] {{факт}}. Културата в социалния живот на хората поставя индивидите в отношение, при което те са приравнени, т.е. чувстват се равностойни един на друг и един спрямо друг {{факт}}.
 
Комуникацията свързва две или повече социални тела в едно по-голямо и по-обхватно социално тяло. Всеки един човек живее с други хора и сред други хора и общуването с тях, чрез сведения, [[знания]], [[вяра]], [[идеи]] и преживявания е постоянен негов спътник. Качеството „масовост“ е скрито в същността на комуникацията, която като такава <span style="color:gray">не може да е лична, а процес насочен още с раждането си</span> {{уточнение}}<ref>напр. лична кореспонденция</ref> към другиго. Всяка една [[комуникация]] цели <span style="color:gray">хорските множества</span>{{уточнение}} и духовните ценности в средствата за масова комуникация, които са предназначени за масата.
 
Терминът „масова култура“ в най-общия си смисъл означава популярна култура, която получава медийна разгласа и в резултат на широко пазарно разпространение - тя единствена дължи съществуването си главно на обстоятелството, че се самоиздържа {{факт}}.
34 328

редакции