Отваря главното меню

Промени

Подробности
 
Повечето карти у нас са по Балтийската височинна (вертикална) система. Правен е опит с постановление № 154 от 04. VI. 2001 да се внедри „Българска геодезическа система 2000“.
 
За следене на морското ниво и използването му за геодезически нужди, на брега на Черно море има изградена т. нар. ''пегелна станция''.
 
Геодезистите очакват официално да се премине към Европейската геодезическа референтна система (EUREF), която е дефинирана точно по Световната геодезическа система GRS80.