Разлика между версии на „Доцент“

редакция без резюме
Кандидатът за получаване на това звание следва:
* да е преминал през конкурс за [[асистент]] или [[научен сътрудник]],
* да е защитил дисертационен труд ит.е да е защитил своите/своето нововъведение/я в съответната област.
* да му е присъдена научно-образователната степен „[[доктор]]“, а също така
* да е публикувал определен от [[ВАК]] брой научни трудове т.е трябва да защитите вашите нововъдения , в т.ч. да е автор/съавтор на учебно помагало за студенти по съответната научна специалност.
 
Съответно на „доцент“ в научноизследователските институти е званието „[[научен сътрудник|старши научен сътрудник II степен]]“.
Анонимен потребител