Разлика между версии на „Управление на проекти“

 
== Основни понятия ==
Проектът е начинание, което изисква нов тип организация на съществуващите човешки, материални и финансови ресурси за постигането на предварително зададени и уникални по своята спецификация задачи (отразяващи конкретни бизнес цели) в рамките на ограничен бюджет и срок. От това определение могат да се изведат и основните характеристики на всеки проект:
* Уникалност – Изразява се в уникалността на поставените задачи, които от своя страна са резултат от естеството на преследваните цели, а именно създаването на нов и уникален по своя характер продукт или услуга (в рамките на разглежданата организация);
* Изисква реорганизация и преструктуриране на съществуващите организационни ресурси (човешки, материални и финансови);
51

редакции