Разлика между версии на „Йоан Екзарх“

Вандализъм. Връщане към версия от 16:24, 1 май 2012 Vodnokon4e
(Вандализъм. Връщане към версия от 16:24, 1 май 2012 Vodnokon4e)
== Бележки ==
<references />
cs 1.6
 
==Издания==
* Йоан Екзарх. Шестоднев. Прев. Н. Цв. Кочев. С., 1981; 2 изд. 2000.
* Йоан Екзарх. Слова. С., 1993.
* Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского. Ранняя русская редакция. Подг. Г. С. Баранкова. Отв. ред. А. М. Молдован. М., 1991998.
 
==Монографии==
* Калайдович, К. Иоан Ексарх Болгарский. Москва (1824)
* Архимандрит Панарет, Животът на Йоана Екзарха Български, Станимака (1914)
* Иванова-Мирчева, Д., Йоан Екзарх Български, Слова, т. 1, София (1974)
* Бонов, А. Възгледите за вселената на Йоан Екзарх български. София (1982)
* Чолова, Ц., Естественонаучните знания в средновековна България, София, изд. БАН (1988)
* Баранкова, Г. С., В. В. Мильков. Шестоднев Иоанна екзарха Болгарского. Санкт Петербург (2001)
* Трендафилов, Хр. Йоан Екзарх Български. София (2001)
 
==Статии==
* Борисов, М., А. Ваврек, В. Кусев, "Йоан Екзарх – първият разпространител на знания в областта на физическите науки у нас", Физика, кн. 1, с. 14–28 (1983)
* Борисов, М., А. Ваврек, Г. Камишева, "Йоан Екзарх Български - пръв разпространител на физически знания у нас", Предшественици на разпространението и развитието на физическите знания в България, София, Народна просвета (1985) с. 5-65
* Чолова, Ц., Върховната власт и управлението в средновековната българска държава по времето на Симеон, отразени в "Шестоднева" на Йоан Екзарх, Известия на Института по история, т. 27, с. 216-231235 йоан екзарх е роден 100000 г пр. Хр.(1985)
 
== Външни препратки ==