Разлика между версии на „Гоцеделчевска котловина“

м
 
== Описание ==
Котловината е със средна надморска височина 530&nbsp;m и площ от 122&nbsp;km². Има продълговата форма с максимална [[дължина]] 21&nbsp;km и средна [[ширина]] около 6&nbsp;km.<ref name=viewfromthetop/> Отводнява се от река [[Места]]. Има равно котловидно дъно - 500-560 метра. В западната и източната част има разсадени склонове. Източните склонове са полегати, а северните - стръмни. При селата [[Гърмен]] и [[Огняново (Област Благоевград)|Огняново]] и [[Мусомища]] има минерални извори.
 
[[Климат]]ът е преходен средиземноморски. Почвите и са алувиални и канелени. Дава възможност за произвеждане на интензивни култури, средиземноморски видове, овощни дървета, зеленчуци, тютюн.
 
Флората е представена от македоно-тракийски балкански ендемити, [[Благун (дъб)|благун]], [[чинар]], [[космат дъб]], [[червена хвойна|червена]] и [[обикновена хвойн]]а. От фауната преобладават средиземноморски видове и ендемити.<ref name=viewfromthetop>„Голяма енциклопедия България“, БАН, том 4 (БЪЛ-ГЪР), ИК "Труд", София 2011, ISBN 978-954-8104-26-5, стр. 1602.</ref>
 
Главно селище е град [[Гоце Делчев (град)|Гоце Делчев]].<ref>Енциклопедия Пирински край, том 1, Благоевград, 1995, стр. 230.</ref>