Разлика между версии на „Патент“

5414 bytes added ,  преди 8 години
редакция без резюме
 
Право на заявяване (право да постави началото на процедурата) има всяко физическо или юридическо лице. Право на патент (право да получи закрила) има изобретаелят или неговите правоприемници - както частни, така и универсални. ЕПК установява оборима презумпция, че заявителят притежава право на патент - целта е да не се създава твърде продължителна процедура, при която всеки път да трябва да се проверява дали заявителят е истинският изобретател или негов правоприемник. Ако презумпцията бъде оборена по съответния законов ред, правата на установения истински изобретател са предвидени в чл. 61 ЕПК.
 
:''Приложимо право''
На безвъзмездната финансова помощ и изпълнение на патенти се урежда от националните закони, а също и от международни договори, когато тези договори са били в сила в националните закони. Патентите са, следователно, с териториален характер.
 
Често, една нация образува Патентното ведомство с отговорността за експлоатацията на патентната система, в рамките на съответните патентни закони. Патентното ведомство като цяло има отговорност за издаване на патенти, с нарушение е от компетентността на националните съдилища.
 
Налице е тенденция към глобално хармонизиране на патентните закони, Световната търговска организация (СТО) са особено активни в тази област. Споразумението ТРИПС е до голяма степен успешно в предоставянето на форум за нацията за споразумяване за единно набор от патентното законодателство. Съответствие със Споразумението ТРИПС, се изисква , допускането до СТО и така , се вижда от много народи като важно. Това също доведе до много развиващи се страни, които исторически са разработили различни закони за подпомагане на тяхното развитие, прилагането на патенти законите в съответствие със световната практика.
 
Ключова международна конвенция, отнасяща се до патенти е Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост , първоначално подписан през 1883 година. Парижката конвенция определя набор от основни правила, свързани с патенти, и въпреки че Конвенцията не са пряко правно действащи във всички национални юрисдикции, принципите на Конвенцията са включени във всички забележителни патентни системи. Най-значимият аспект на конвенцията е предоставянето на право да се позове на приоритет(при заявлението на патент с приоритет е този ,който е предал заявлението първи.), подаване на заявление в една държава-членка на Парижката конвенция и си запазва правото за една година, да подадат в друга държава-членка и да получи в полза на оригинала датата на подаване.
 
Органът за патентни устава в различните страни варира. Във Великобритания, материалното патентно право се съдържа в Закона за патентите, Закон от 1977 г., изменен. В САЩ,Конституцията дава възможност на Конгреса да правят закони, за да "насърчава прогреса на науката и полезните изкуства ..." Законите издадени от Конгресът са систематизирани в дял 35 от Кодекса на САЩ и създадени патенти и търговски марки .
 
В допълнение, има международни процедури на договор, като процедурите в рамките на Европейската патентна конвенция (ЕПК) [администрирани от Европейската патентна организация (EPOрг)], както и Договорът за патентно коопериране (ДПК) (администрирана от Световната организация за интелектуална собственост и обхваща повече от 140 страни), централизиране на някаква част от подаване на заявката и процедурата по инспектиране. Подобни налице необходимите договорености между държавите-членки на ARIPO и OAPI , на аналогични договори между африканските страни, и девет от ОНД държави-членки, които са образували Евразия Патентното организация .
 
== Външни препратки ==
{{Commonscat|Patents}}
19

редакции