Струг: Разлика между версии

516 bytes added ,  преди 10 години
+ препратки, разширение увод
мNo edit summary
(+ препратки, разширение увод)
* подвижен супорт за поставяне на режещия инструмент;<br>
* задно седло.]]
'''Стругът''' е най-масовата обработваща [[машина]] в машиностроенето, коятоза произвеждапроизводството на ротационни детайли. като предаваПроизводството формасе наосъществява материаласъс чрезстудена стругованеобработка (стружкоотделяне)на материала, като при [[ротация]] с режещ [[инструмент]] се реализира технологичния процес [[рязане]] чрез стружкоотделяне до получанане на желаната форма на детайла. Този процес е известен като струговане, а работниците професионалисти обслужващи тези машини - стругари.
 
==Конструкция==
Струговете осъществяват обработка на заготовки от някакъв материал по '''две оси''' - надлъжна по дължината на машината и напречна. Състои се от следните основни механични възела: ''[[скоростна кутия]]'', ''подавателна кутия'', ''супортна кутия'' и ''тяло'' с подвижно ''задно седло''. В ножодържача на супортната кутия е монтиран режещия инструмент и тя се движи надлъжно по т. нар. ''паралели'' – (прецизно шлифовани водещи греди по протежение на машината), с което се определя и дължината на обработвания детайл. Напречното движение на режещия [[инструмент]] на супорта се осъществява ръчно или автоматично в зависимост от конструкцията на струга. При изработката на ротационни детайли в зависимост от предназначението си, стругът обработва метал, дърво или други материали. Чрез отнемане на материал със струговете се постига необходимата форма на ротационния детайл, нарязват се резби, пробиват се отвори и се шлифоват и полират обработените преди това повърхности. За целта се използват стругарски ножове от специални стомани (в т. ч. и бързорежещи с висока износоустойчивост), ножове с керамични пластини или свредла монтирани в т. нар. задно седло.
 
Материалът, на който ще се предава форма, се захваща от сменяем инструмент с челюсти - ''универсал'' (главата на струга), задвижванмонтиран чрезна шпиндела наи целия възел задвижван от скоростната кутия. Скоростта на въртене се определя от модела струг и преди всичко от технологията на рязане за обработка на конкретния материал. Този диапазон обикновено е от 16 до 2000 об/мин. Съвкупността от скоростта на въртене на детайла и скоростта на преместване на супорта с режещия инструмент се нарича ''режим на рязане''. За постигане на високи стойности на този параметър към струговете за метал има монтирана охлаждаща система за непрекъснатаонепрекъснато охлаждане в работватаработната зона на рязане, както и за почистване и ново използване на охлаждащата течност.
 
==Видове стругове==
:* Копирни - стругове управлявани от копирно устройство, което следи профила на един макет и изпълнява подавателни движения на машината за постигане на такава форма на детайла.
:* Стругове с NC управление. Стругове работещи в автоматичен режим под управлението на електронна система по предварително ръчно зададена програма посредством поставяне на щифтове в управляващия панел. Това вече е остаряла система за автоматизиране на този процес за изработка на детайли.
:* Стругове с ЦПУ системи (наричани в западната литература CNC). Това са стругове за автоматична работа под управлението на специализирани компютри по предварително съставени детайл програми. Изработват се с хоризонтални и наклонени паралели. Втората конструкция позволява самоочистване от стружките при рязането, което значително подобрява процеса на автоматичната работа. Характерното за тези обработващи машини е, че липсва система за обратен контрол - т. е. програмата задава движението на преходите за рязане и крайния контур на детайла, без да има обратна връзка за постигнатите стойности и резултата да се сравнява с някакъв програмно зададен контур. Това е дейност, която се следи от оператора. Той внася корекции при обработката от износване на режещия връх на стругарския нож, или сменя инструмента и прави нова настройка за работа в автоматичен режим.
:* Револверни стругове. Това са стругове с ножодържач изпълнен като револверен механизъм с няколко поставени режещи инструменти. С преварителнатапредварителната подготовка само за време от секунда в работната зона се включва нов инструмент и обработката продължава без да са прекъсва или да има процедури по донастройка. Това е система, която се задвижва по механичен начин, както е при струговите автомати, или процеса се управлява от системата за ЦПУ.
 
===По положението на обработвания детайл===
==Производителност==
Производителността се определя от много фактори, но основното остава автоматизирането на процеса на рязане.
Струговете масово производство за обработка на метал, ръчно управлявани от оператор, постигат точност до 0,02 mm по цялата обработвана зона в рамките на паралелите на струга. Производителността на тези стругове се определя от сръчността на стругаря, материала и използваните стругарски ножове. Независимо от някои полуавтоматизирани процеси, осъществявани посредством подавателната кутия и задното седло, процесът на обработка на детаилдетайл е бавен и се нуждае от непрекъснато управление и контрол.
 
Новите и модерни решения са струговете с ЦПУ (Цифровоцифрово програмно устройство). Те работят под управлението на специализиран компютър и автоматично изпълняват всички задания за обработка по създадената преди това детайл-програма за всеки конкретен детаилдетайл. Задвижването по двете оси се осъществява от електрически стъпкови или високомоментни двигатели ([[серво-мотор]]а) и прецизно изработени сачмено-винтови двойки, с което е възможно да се отработят подавателни движения с точност до 0,001 mm.
 
==Производство в България==
Производството на стругове в България води началото си от 30 години на ХХ век в софийския завод "Вагрянка" - впоследствие национализиран и преименуван в ЗММ (Завод за металорежещи машини). Машиностроителните заводи на България бяха водещи в света по производство на универсални ръчно управлявани стругове с добри технически параметри и цени. След 1983 г. това известно и търсено от потребителите производство, се заменя с производство на стругове с ЦПУ. Началото е поставено със специалната разработка на струг "Перун" - една много сполучлива механична конструкция на високопроизводителна машина за автоматична работа с наклонени паралели и ЦПУ "Програма 20". Системата е произведена в България по японски лиценз. Този опит е компрометиран от ниското качество на системата. По лиценз на Fanuk - [[Япония]] се усвоява за производство в ЗИТ-София ЦПУ Fanuk 5Т с наименованието ЗИТ 500Т. По-сполучлива и от ново поколение, тази система се влага в цялата гама такива машини на машиностроителните заводи на бившето [[ДСО]] ЗММ (Държавно стопанско обединение '''З'''аводи за '''м'''еталорежещи '''м'''ашини).
Понастоящем в България поизвежданитепроизвежданите стругове се изграждат с ЦПУ системи от внос, предимно от "Фанук" - Япония, "Фагор" - [[Испания]] или такива произведени от различни български фирми. В България се произвеждат окомплектоващи електромотори, серво-блокове и системи за управление.
 
{{Commonscat|Lathes}}
 
 
[[Категория:Металообработващи машини]]