Разлика между версии на „Война“

2795 bytes added ,  преди 7 години
(++)
 
Голям принос в развитието на тази теория имат френския социолог Гастон Бутуа,<ref>Bouthoul, Gaston. ''L`infanticide différé'', Paris 1970</ref> американския социолог [[Джак Голдстоун]],<ref>Goldstone, Jack A. ''Revolution and Rebellion in the Early Modern World'', Berkeley 1991; Goldstone, Jack A. ''Population and Security: How Demographic Change can Lead to Violent Conflict'', [http://jia.sipa.columbia.edu/pdf/demographics_capstone.pdf]</ref> американския политолог Гари Фулър,<ref>Fuller, Gary. ''The Demographic Backdrop to Ethnic Conflict: A Geographic Overwiew'', in: CIA (Ed.): ''The Challenge of Ethnic Conflict to National and International Order in the 1990s'', Washington 1995, 151—154</ref><ref>[http://www.scribd.com/doc/131797/Graham20Fuller20paper?query2=muslim%20population%20bulge%20europe Fuller, Gary (2004). ''The Youth Crisis in Middle Eastern Society'']</ref><ref>Fuller, Gary (2003). ''The Youth Factor: The New Demographics of the Middle East and the Implications for U.S. Policy''[http://www.brook.edu/fp/projects/islam/fuller2003.pdf]</ref> и немския социолог [[Гунар Хайнсон]].<ref>Gunnar Heinsohn (2003). ''Söhne und Weltmacht: Terror im Aufstieg und Fall der Nationen'', Zurich 2003), [http://www.pdf4ebook-verlag.de/ShneundWeltmacht.html#Zweig4]; see also the review of this book by Göran Therborn: «Nato´s Demographer», New Left Review 56, March/April 2009, 136—144 [http://www.newleftreview.org/?page=article&view=2775]</ref> [[Самюъл Хънтингтън]] разработва своята теория за ''[[Сблъсъкът на цивилизациите и преосмислянето на световния ред|сблъсъка на цивилизациите]]'', използвайки голяма част от теорията за преобладаването на младежите.
 
<blockquote>
''Аз не мисля, че ислямът е по-агресивна религия, отколкото която и да е друга, но подозирам, че за цялата история от ръцете на християни са загинали повече хора, отколкото от ръцете на мюсюлмани. Ключов фактор тук е демографията. Като цяло, хората, които убиват други хора, — това са мъже на възраст от 16 до 30 години''.
 
''В течение на1960-те, 1970-те и 1980-те години, в мюсюлманския свят се наблюдава висока раждаемост и това води до огромен превес на младежта. Но той неминуемо ще изчезне. Раждаемостта в ислямските страни спада; в някои страни — стремително. Първоначално ислямът се е разпространявал с огън и меч, но аз не смятам, че в мюсюлманската теология е заложено унаследяването на агресивността.''<ref>‘So, are civilizations at war?’, Interview with Samuel P. Huntington by Michael Steinberger, The Observer, Sunday October 21, 2001.[http://observer.guardian.co.uk/islam/story/0,,577982,00.html]</ref>
</blockquote>
 
Теорията за преобладаването на младежта е създадена неотдавна, но вече придобива голямо влияние върху външната политика и военната стратегия на САЩ. Генерал [[Джон Хелгърсон]] се позовава на тази теория в доклада си за 2002 г. ''The National Security Implications of Global Demographic Change''.<ref>Helgerson, John L. (2002): ''The National Security Implications of Global Demographic Trends'' [http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/cia/helgerson2.htm]</ref>
 
Съгласно Хайнсон, който първи предлага теорията в най-обща форма, превесът на младите се случва, когато от 30 до 40 процента от мъжкото население на една страна е във „взривоопасната“ възрастова група — от 15 до 29 години. Обичайно това явление предшества взрив на раждаемостта, при който една жена има по 4-8 деца.
 
=== Рационални теории ===
=== Икономически теории ===
 
== Бележки ==