Разлика между версии на „Копринка (язовир)“

== Схема на хидровъзел „Копринка“ ==
Хидровъзел „Копринка“ включва язовир „Копринка“ с едноименната подязовирна водна централа, ВЕЦ „Стара Загора“, напоителни канали, главен деривационен канал с дължина 26 км захранван допълнително от осем водхващания, изравнителен басейн под ВЕЦ „Копринка“ и горен изравнител на ВЕЦ „Стара Загора“. Деривацията включва безнапорен тунел с дължина 13 км оразмерен за 22 м<sup>3</sup> и заустващ в изравнител на ВЕЦ „Ст. Загора“.
Площта на водосборната област е 861,4 м2км2, средногодишният валеж – 741 мм, a средногодишната валежна маса – 638х106 кубически метра.
 
== Язовирна стена ==
Анонимен потребител