Разлика между версии на „Падеж (граматика)“

==Използвана литература==
 
* Куцаров, И., ТеоритичнаТеоретична граматика на българския език. Морфология, Университетско издателство Паисий Хилендарски, 2007.
* Ницолова, Р., Българска граматика Морфология. С. , Университетско издаделство Св. Климент Охридски , 2008.
 
Анонимен потребител