Повелително наклонение: Разлика между версии

редакция без резюме
Редакция без резюме
Редакция без резюме
 
 
 
 
== Определение ==
 
Повелително наклонение (императив) е граматическа категория, която представя означеното от глаголната форма действие като иреално действие, което говорещият иска да бъде реализирано в резултат на отправена заповед или молба към слушателя.
 
 
 
=== Отрицателни повелителни форми. Императивът образува отрицателни форми по следните начини: ===
Императивът образува отрицателни форми по следните начини:
 
- С отрицателна частица ''не – не кради''"
- С отрицателноглаголните форми ''недей, недейте – недей да говориш повече, недейте да викате''
Анонимен потребител