Разлика между версии на „Падеж (граматика)“

 
За падежна система в даден език говорим при наличието на поне два падежа.Броят на падежите в различните езици варира в най-широки граници.
В [[латински език|латински]] те са шест – nominativus, vocativus, genitivus, dativus, accusativus, ablativus, в [[старогръцки език]] падежите са пет – nominativus - νομαστκή, genitives - γενική, datives - δοτική, accusatives - αἰτιαυκή, vocatives - κλητική, в [[старобългарски]] и в [[сърбохърватски]] са седем (именителен, родителен, дателен, винителен, творителен, местен, звателен), в [[руски]] – шест: номинатив, аккузатив, эргатив, генетив, датив, локатив.
В кавказките и угро-финските езици има голям брой падежи: в някои дагестански езици - около 40; в унгарския - 17 и т.н. В аварския има около 20 падежа, някои от които – основни.
Падежната система на някои езици е останала непроменена във времето, в други броят на падежите е намалял. Трети са преминали към аналитичен начин на изразяване на съответните отношения. Такива например са български, английски, френски и др.
 
 
==Падежите в българския език==
Анонимен потребител