Централен балкански говор: Разлика между версии

редакция без резюме
Редакция без резюме
Редакция без резюме
*При роднинските и личните имена за мъжки род се различават две форми — едната за именителен падеж (без окончание), a другата за агломеративен падеж с окончание -а, което ясно се отделя от члена -ът или -ъ: рèкла на сѝна си, дàй на брàта си, дàй на Пèнча, н’àмъ гу òшти Дèчка.
*В някои от подговорите, като габровския, при роднинските имена от женски род на гласна -а се различават две форми — едната на -а за именителен падеж, a другата на -ъ за агломеративен падеж: жинà му си душлà — къжѝ на жинъ̀ си; систрà му съ ужèни — вид’àл систръ̀ си; Тòй ѝмъши дъштир’à и сè мъ̀книши на дъштир’ъ̀ си. Към тези имена по своето окончание е отнесено и съществителното име от мъжки род б a ш т а: бъштà му си доди — пувѝкъй бъштъ̀ си; Нъ бъштъ̀ ми бъштà му умр’à.<sup>1</sup>
 
== Източници ==
<sup>1</sup> Стойко Стойков "Българска диалектология"
 
{{Български диалекти}}
Анонимен потребител