Разлика между версии на „Шестоднев (Йоан Екзарх)“

- Различава се много от съвремените ни представи.
- То е съчетание от образно и логическо осмисляне на творението.
- Книгата е наследник на ранно-християнските енциклопедични традиции. Популярни цъчинениясъчинения, в които се описва светът и се правят опити за интерпретацията му.
- Различните науки не са разделени според темата на изследване.
- Картината на света е йерархична. тематаТемата за превъзходството на човека над останалите живи твари е застъпено многократно Според [[Йоан Екзарх]] човекът заема най-висшето място в творението, защото е създадено по божи "образ и подобие" и носи частица от божиятбожия дух.
- Разказва се за устройството на човешкото тяло, за различните създания, за природните явления. Дават се данни и за зодиите.
 
Анонимен потребител