Разлика между версии на „Остров Принц Едуард“

редакция без резюме
(през 1901 г.)
 
Основната религия на острова е римокатолическата, която се изповядва от 47% от населението, 43% са протестанти, а останалите 10% изповядват други религии.
 
== Стопанство ==
Основите отрасли на стопанството на остров Принц Едуард са развито селско стопанство, туризъм и риболов. Тежката промишленост е много слабо развита на острова и липсват енергийни източници. В близост до източните брегове на острова са открити големи количества природен газ, които все още не се разработват.
 
=== Селско стопанство ===
Модерно развитото селско стопанство е доминиращ отрасъл на острова, отрасъл който се развива още от времето на колониалния период. Основна селскостопанска култура (1/3 от цялата селскостопанска продукция) са картофите, като годишното производство възлиза на около 1,3 млн. т, което представлява 1/3 от цялото производство на картофи в Канада. Освен картофи островът е най-големият производител и износител в света на посадъчен материал за производство на картофи.
 
В провинцията са приети строги правила за стопанисването на земята, като има забрана за продажбата на земя и брегова линия на чужди граждани и фирми и е наложен ограничен лимит за големината на стопанствата – до 400 ха на фермер и до 1200 ха на фирма.
 
Риболовът е едно от основните пера в икономиката на страната, като освен традиционната риба, която се ловува от столетия на острова в последните години се развива лова на омари и отглеждането на миди в специални мидени ферми.
 
=== Промишленост ===
През последното десетилетие с бързи темпове се развива и икономиката базирана главно в ключови области като: самолетостроенето, биотехнологиите, информационните и комуникационни технологии и производството на енергия от възобновяеми енергийни източници. Производството на самолетни двигатели и оборудване за самолети осигурява близо 25% от износа на провинцията, като годишната продажба възлиза на 355 млн. долара.
 
В момента около 15% от електроенергията на острова се произвежда от възобновяеми енергийни източница (предимно вътърни електроцентрали), като се очаква до 2015 г. процентът да достигне до 50%. Преди строежа и развитието на вятърните електроцентрали цялата налична електроенергия за острова е доставяна от провинция [[Ню Брунсуик]] чрез подводен кабел.
 
Друга "интересна" особеност на острова е тази, че със закон от 1976 г. е забранено използването на алуминиеви и пластмасови кутии и бутилки за еднократна употреба за бира, безалкохолни напитки и консерви. Използват се единствено стъклени съдове за многократна употреба. Част от тази забрана е вдигната през 2008 г.
 
== Източници ==