Население на Армения: Разлика между версии

(кат.)
 
===Естествен прираст===
{| class="wikitable" style="text-align: right;"
|-
!
! width="80pt70pt"|Население (x 1000)
! width="80pt70pt"|Раждаемност
! width="80pt70pt"|Смъртност
! width="80pt70pt"|Прираст
! width="80pt70pt"|Раждаемност (на 1000)
! width="80pt70pt"|Смъртност (на 1000)
! width="80pt70pt"|Прираст (на 1000)
!width="70pt"|Коефициент на плодовитост
!width="70pt"|Детска смъртност (на 1000 родени)
!width="70pt"|Средна продължителност на живота мъже
!width="70pt"|Средна продължителност на живота жени
|-
| 1950
| align="right" | 1 .354
| align="right" | 43 ,500
| align="right" | 11 ,500
| align="right" | 32 ,000
| align="right" | 32.1
| align="right" | 8.5
|-
| 1951
| align="right" | 1 .383
| align="right" | 49 ,900
| align="right" | 12 ,400
| align="right" | 37 ,500
| align="right" | 36.1
| align="right" | 9.0
|-
| 1952
| align="right" | 1 .420
| align="right" | 54 ,100
| align="right" | 12 ,900
| align="right" | 41 ,200
| align="right" | 38.1
| align="right" | 9.1
|-
| 1953
| align="right" | 1 .463
| align="right" | 51 ,400
| align="right" | 14 ,000
| align="right" | 37 ,400
| align="right" | 35.1
| align="right" | 9.6
|-
| 1954
| align="right" | 1 .511
| align="right" | 58 ,300
| align="right" | 12 ,400
| align="right" | 45 ,900
| align="right" | 38.6
| align="right" | 8.2
|-
| 1955
| align="right" | 1 .564
| align="right" | 59 ,400
| align="right" | 13 ,800
| align="right" | 45 ,600
| align="right" | 38.0
| align="right" | 8.8
|-
| 1956
| align="right" | 1 .619
| align="right" | 62 ,300
| align="right" | 12 ,300
| align="right" | 50 ,000
| align="right" | 38.5
| align="right" | 7.6
|-
| 1957
| align="right" | 1 .678
| align="right" | 67 ,100
| align="right" | 14 ,100
| align="right" | 53 ,000
| align="right" | 40.0
| align="right" | 8.4
|-
| 1958
| align="right" | 1 .739
| align="right" | 71 ,500
| align="right" | 14 ,100
| align="right" | 57 ,400
| align="right" | 41.1
| align="right" | 8.1
|-
| 1959
| align="right" | 1 .802
| align="right" | 72 ,400
| align="right" | 14 ,100
| align="right" | 58 ,300
| align="right" | 40.2
| align="right" | 7.8
|-
| 1960
| align="right" | 1 .867
| align="right" | 74 ,825
| align="right" | 12 ,675
| align="right" | 62 ,150
| align="right" | 40.1
| align="right" | 6.8
| align="right" | 33.3
| align="right" style="color: blue" | 4,63
|-
| 1961
| align="right" | 1 .942
| align="right" | 72 ,377
| align="right" | 12 ,496
| align="right" | 59 ,881
| align="right" | 37.3
| align="right" | 6.4
| align="right" | 30.8
| align="right" style="color: blue" | 4,27
|-
| 1962
| align="right" | 2 .005
| align="right" | 69 ,505
| align="right" | 13 ,297
| align="right" | 56 ,208
| align="right" | 34.7
| align="right" | 6.6
| align="right" | 28.0
| align="right" style="color: blue" | 4,17
|-
| 1963
| align="right" | 2 .064
| align="right" | 67 ,382
| align="right" | 12 ,046
| align="right" | 55 ,336
| align="right" | 32.6
| align="right" | 5.8
| align="right" | 26.8
| align="right" style="color: blue" | 4,11
|-
| 1964
| align="right" | 2 .133
| align="right" | 64 ,454
| align="right" | 12 ,415
| align="right" | 52 ,039
| align="right" | 30.2
| align="right" | 5.8
| align="right" | 24.4
| align="right" style="color: blue" | 3,98
|-
| 1965
| align="right" | 2 .205
| align="right" | 62 ,969
| align="right" | 12 ,582
| align="right" | 50 ,387
| align="right" | 28.6
| align="right" | 5.7
| align="right" | 22.9
| align="right" style="color: blue" | 3,91
|-
| 1966
| align="right" | 2 .273
| align="right" | 61 ,594
| align="right" | 12 ,445
| align="right" | 49 ,149
| align="right" | 27.1
| align="right" | 5.5
| align="right" | 21.6
| align="right" style="color: blue" | 3,69
|-
| 1967
| align="right" | 2 .337
| align="right" | 57 ,031
| align="right" | 12 ,622
| align="right" | 44 ,409
| align="right" | 24.4
| align="right" | 5.4
| align="right" | 19.0
| align="right" style="color: blue" | 3,55
|-
| 1968
| align="right" | 2 .401
| align="right" | 57 ,503
| align="right" | 12 ,231
| align="right" | 45 ,272
| align="right" | 23.9
| align="right" | 5.1
| align="right" | 18.9
| align="right" style="color: blue" | 3,46
|-
| 1969
| align="right" | 2 .462
| align="right" | 56 ,203
| align="right" | 12 ,782
| align="right" | 43 ,421
| align="right" | 22.8
| align="right" | 5.2
| align="right" | 17.6
| align="right" style="color: blue" | 3,20
|-
| 1970
| align="right" | 2 .518
| align="right" | 55 ,694
| align="right" | 12 ,844
| align="right" | 42 ,850
| align="right" | 22.1
| align="right" | 5.1
| align="right" | 17.0
| align="right" style="color: blue" | 3,17
|-
| 1971
| align="right" | 2 .580
| align="right" | 58 ,188
| align="right" | 12 ,518
| align="right" | 45 ,670
| align="right" | 22.6
| align="right" | 4.9
| align="right" | 17.7
| align="right" style="color: blue" | 3,18
|-
| 1972
| align="right" | 2 .644
| align="right" | 59 ,313
| align="right" | 13 ,730
| align="right" | 45 ,583
| align="right" | 22.4
| align="right" | 5.2
| align="right" | 17.2
| align="right" style="color: blue" | 3,07
|-
| 1973
| align="right" | 2 .708
| align="right" | 59 ,593
| align="right" | 14 ,102
| align="right" | 45 ,491
| align="right" | 22.0
| align="right" | 5.2
| align="right" | 16.8
| align="right" style="color: blue" | 2,92
|-
| 1974
| align="right" | 2 .770
| align="right" | 60 ,419
| align="right" | 14 ,276
| align="right" | 46 ,143
| align="right" | 21.8
| align="right" | 5.2
| align="right" | 16.7
| align="right" style="color: blue" | 2,82
|-
| 1975
| align="right" | 2 .826
| align="right" | 62 ,866
| align="right" | 15 ,498
| align="right" | 47 ,368
| align="right" | 22.2
| align="right" | 5.5
| align="right" | 16.8
| align="right" style="color: blue" | 2,79
|-
| 1976
| align="right" | 2 .883
| align="right" | 65 ,065
| align="right" | 15 ,688
| align="right" | 49 ,377
| align="right" | 22.6
| align="right" | 5.4
| align="right" | 17.1
| align="right" style="color: blue" | 2,72
|-
| 1977
| align="right" | 2 .943
| align="right" | 65 ,830
| align="right" | 15 ,813
| align="right" | 50 ,017
| align="right" | 22.4
| align="right" | 5.4
| align="right" | 17.0
| align="right" style="color: blue" | 2,61
|-
| 1978
| align="right" | 3 .001
| align="right" | 66 ,698
| align="right" | 16 ,465
| align="right" | 50 ,233
| align="right" | 22.2
| align="right" | 5.5
| align="right" | 16.7
| align="right" style="color: blue" | 2,46
|-
| 1979
| align="right" | 3 .051
| align="right" | 69 ,786
| align="right" | 17 ,125
| align="right" | 52 ,661
| align="right" | 22.9
| align="right" | 5.6
| align="right" | 17.3
| align="right" style="color: blue" | 2,38
|-
| 1980
| align="right" | 3 .096
| align="right" | 70 ,324
| align="right" | 17 ,124
| align="right" | 53 ,200
| align="right" | 22.7
| align="right" | 5.5
| align="right" | 17.2
| align="right" style="color: blue" | 2,33
|-
| 1981
| align="right" | 3 .144
| align="right" | 73 ,682
| align="right" | 16 ,659
| align="right" | 57 ,023
| align="right" | 23.4
| align="right" | 5.3
| align="right" | 18.1
| align="right" style="color: blue" | 2,31
|-
| 1982
| align="right" | 3 .194
| align="right" | 74 ,225
| align="right" | 17 ,469
| align="right" | 56 ,756
| align="right" | 23.2
| align="right" | 5.5
| align="right" | 17.8
| align="right" style="color: blue" | 2,26
|-
| 1983
| align="right" | 3 .243
| align="right" | 76 ,436
| align="right" | 18 ,369
| align="right" | 58 ,067
| align="right" | 23.6
| align="right" | 5.7
| align="right" | 17.9
| align="right" style="color: blue" | 2,35
|-
| 1984
| align="right" | 3 .292
| align="right" | 79 ,767
| align="right" | 19 ,043
| align="right" | 60 ,724
| align="right" | 24.2
| align="right" | 5.8
| align="right" | 18.4
| align="right" style="color: blue" | 2,44
|-
| 1985
| align="right" | 3 .339
| align="right" | 80 ,306
| align="right" | 19 ,581
| align="right" | 60 ,725
| align="right" | 24.1
| align="right" | 5.9
| align="right" | 18.2
| align="right" style="color: blue" | 2,56
|-
| 1986
| align="right" | 3 .387
| align="right" | 81 ,192
| align="right" | 19 ,410
| align="right" | 61 ,782
| align="right" | 24.0
| align="right" | 5.7
| align="right" | 18.2
| align="right" style="color: blue" | 2,58
|-
| 1987
| align="right" | 3 .435
| align="right" | 78 ,492
| align="right" | 19 ,727
| align="right" | 58 ,765
| align="right" | 22.9
| align="right" | 5.7
| align="right" | 17.1
| align="right" style="color: blue" | 2,55
|-
| 1988
| align="right" | 3 .453
| align="right" | 74 ,707
| align="right" | 35 ,567<sup>2</sup>
| align="right" | 39 ,140
| align="right" | 21.6
| align="right" | 10.3
| align="right" | 11.3
| align="right" style="color: blue" | 2,49
|-
| 1989
| align="right" | 3 .482
| align="right" | 75 ,250
| align="right" | 20 ,853
| align="right" | 54 ,397
| align="right" | 21.6
| align="right" | 6.0
| align="right" | 15.6
| align="right" style="color: blue" | 2,61
|-
| 1990
| align="right" | 3 .545
| align="right" | 79 ,882
| align="right" | 21 ,993
| align="right" | 57 ,889
| align="right" | 22.5
| align="right" | 6.2
| align="right" | 16.3
| align="right" style="color: blue" | 2,63
|-
| 1991
| align="right" | 3 .604
| align="right" | 77 ,825
| align="right" | 23 ,425
| align="right" | 54 ,400
| align="right" | 21.6
| align="right" | 6.5
| align="right" | 15.1
| align="right" style="color: blue" | 2,60
|-
| 1992
| align="right" | 3 .549
| align="right" | 70 ,581
| align="right" | 25 ,824
| align="right" | 44 ,757
| align="right" | 19.9
| align="right" | 7.3
| align="right" | 12.6
| align="right" style="color: blue" | 2,44
|-
| 1993
| align="right" | 3 .410
| align="right" | 59 ,041
| align="right" | 27 ,500
| align="right" | 31 ,541
| align="right" | 17.3
| align="right" | 8.1
| align="right" | 9.2
| align="right" style="color: blue" | 2,14
|-
| 1994
| align="right" | 3 .309
| align="right" | 51 ,143
| align="right" | 24 ,648
| align="right" | 26 ,495
| align="right" | 15.5
| align="right" | 7.4
| align="right" | 8.0
| align="right" | 1,92
|-
| 1995
| align="right" | 3 .255
| align="right" | 48 ,960
| align="right" | 24 ,842
| align="right" | 24 ,118
| align="right" | 15.0
| align="right" | 7.6
| align="right" | 7.4
| align="right" | 1,83
|-
| 1996
| align="right" | 3 .247
| align="right" | 48 ,134
| align="right" | 24 ,936
| align="right" | 23 ,198
| align="right" | 14.8
| align="right" | 7.7
| align="right" | 7.1
| align="right" | 1,79
|-
| 1997
| align="right" | 3 .242
| align="right" | 43 ,929
| align="right" | 23 ,985
| align="right" | 19 ,944
| align="right" | 13.5
| align="right" | 7.4
| align="right" | 6.2
| align="right" | 1,65
|-
| 1998
| align="right" | 3 .235
| align="right" | 39 ,366
| align="right" | 23 ,210
| align="right" | 16 ,156
| align="right" | 12.2
| align="right" | 7.2
| align="right" | 5.0
| align="right" | 1,51
|-
| 1999
| align="right" | 3 .230
| align="right" | 36 ,502
| align="right" | 24 ,087
| align="right" | 12 ,415
| align="right" | 11.3
| align="right" | 7.5
| align="right" | 3.8
| align="right" | 1,39
|-
| 2000
| align="right" | 3 .221
| align="right" | 34 ,276
| align="right" | 24 ,025
| align="right" | 10 ,251
| align="right" | 10.6
| align="right" | 7.5
| align="right" | 3.2
| align="right" | 1,28
|-
| 2001
| align="right" | 3 .214
| align="right" | 32 ,065
| align="right" | 24 ,003
| align="right" | 8 ,062
| align="right" | 10.0
| align="right" | 7.5
| align="right" | 2.5
| align="right" style="color: red" | 1,17
|-
| 2002
| align="right" | 3 .212
| align="right" | 32 ,229
| align="right" | 25 ,554
| align="right" | 6 ,675
| align="right" | 10.0
| align="right" | 8.0
| align="right" | 2.1
| align="right" | 1,20
|-
| 2003
| align="right" | 3 .211
| align="right" | 35 ,793
| align="right" | 26 ,014
| align="right" | 9 ,779
| align="right" | 11.1
| align="right" | 8.1
| align="right" | 3.0
| align="right" | 1,35
|-
| 2004
| align="right" | 3 .214
| align="right" | 37 ,520
| align="right" | 25 ,679
| align="right" | 11 ,841
| align="right" | 11.7
| align="right" | 8.0
| align="right" | 3.7
| align="right" | 1,39
|-
| 2005
| align="right" | 3 .218
| align="right" | 37 ,499
| align="right" | 26 ,379
| align="right" | 11 ,120
| align="right" | 11.7
| align="right" | 8.2
| align="right" | 3.5
| align="right" | 1,37
|-
| 2006
| align="right" | 3 .221
| align="right" | 37 ,639
| align="right" | 27 ,202
| align="right" | 10 ,437
| align="right" | 11.7
| align="right" | 8.4
| align="right" | 3.2
| align="right" | 1,35
|13.9
|70.0||76.4
|-
| 2007
| align="right" | 3 .226
| align="right" | 40 ,105
| align="right" | 26 ,830
| align="right" | 13 ,275
| align="right" | 12.4
| align="right" | 8.3
| align="right" | 4.1
| align="right" | 1,42
|10.9
|70.2||76.6
|-
| 2008
| align="right" | 3 .234
| align="right" | 41 ,185
| align="right" | 27 ,412
| align="right" | 13 ,773
| align="right" | 12.7
| align="right" | 8.5
| align="right" | 4.3
| align="right" | 1,44
|10.8
|70.4||76.9
|-
| 2009
| align="right" | 3 .244
| align="right" | 44 ,466
| align="right" | 27 ,528
| align="right" | 16 ,938
| align="right" | 13.7
| align="right" | 8.5
| align="right" | 5.2
| align="right" | 1,55
|10.4
|70.6||77.0
|-
| 2010
| align="right" | 3.256
| align="right" | 44,825
| align="right" | 27,921
| align="right" | 16,904
| align="right" | 13.8
| align="right" | 8.6
| align="right" | 5.2
| align="right" | 1,56
|11.4
|70.6||77.2
|-
| 2011
|3 268
|43,447||28,303||15,417
|13.3||8.6||4.7
|
| ||
|}
 
Анонимен потребител