Разлика между версии на „Население на Русия“

![[Смъртност]] (на 1000)
![[Естествен прираст]] (на 1000)
!width="70pt"|Коефициент на плодовитост
!width="70pt"|Средна продължителност на живота мъже
!width="70pt"|Средна продължителност на живота жени
|-
| 1927
| alignstyle="text-align:right;" | 94 ,596,000
| alignstyle="text-align:right;" | 4 ,688 ,000
| alignstyle="text-align:right;" | 2 ,705 ,000
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,983 ,000
| alignstyle="text-align:right;" | 49.6
| alignstyle="text-align:right;" | 28.6
| alignstyle="text-align:right;" | 21.0
| style="text-align:right; color: blue"| 6.729
| style="text-align:right;"| 33.7
| style="text-align:right;"| 37.9
|-
| 1928
| alignstyle="text-align:right;" | 96 ,654,000
| alignstyle="text-align:right;" | 4 ,723 ,000
| alignstyle="text-align:right;" | 2 ,589 ,000
| alignstyle="text-align:right;" | 2 ,134 ,000
| alignstyle="text-align:right;" | 48.9
| alignstyle="text-align:right;" | 26.8
| alignstyle="text-align:right;" | 22.1
| style="text-align:right; color: blue"| 6.556
| style="text-align:right;"| 35.9
| style="text-align:right;"| 40.4
|-
| 1929
| alignstyle="text-align:right;" | 98 ,644,000
| alignstyle="text-align:right;" | 4 ,633 ,000
| alignstyle="text-align:right;" | 2 ,819 ,000
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,814 ,000
| alignstyle="text-align:right;" | 47.0
| alignstyle="text-align:right;" | 28.6
| alignstyle="text-align:right;" | 18.4
| style="text-align:right; color: blue"| 6.227
| style="text-align:right;"| 33.7
| style="text-align:right;"| 38.2
|-
| 1930
| alignstyle="text-align:right;" | 100 ,419,000
| alignstyle="text-align:right;" | 4 ,413 ,000
| alignstyle="text-align:right;" | 2 ,738 ,000
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,675 ,000
| alignstyle="text-align:right;" | 43.9
| alignstyle="text-align:right;" | 27.3
| alignstyle="text-align:right;" | 16.7
| style="text-align:right; color: blue"| 5.834
| style="text-align:right;"| 34.6
| style="text-align:right;"| 38.7
|-
| 1931
| alignstyle="text-align:right;" | 101 ,948,000
| alignstyle="text-align:right;" | 4 ,412 ,000
| alignstyle="text-align:right;" | 3 ,090 ,000
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,322 ,000
| alignstyle="text-align:right;" | 43.3
| alignstyle="text-align:right;" | 30.3
| alignstyle="text-align:right;" | 13.0
| style="text-align:right; color: blue"| 5.626
| style="text-align:right;"| 30.7
| style="text-align:right;"| 35.5
|-
| 1932
| alignstyle="text-align:right;" | 103 ,136,000
| alignstyle="text-align:right;" | 4 ,058 ,000
| alignstyle="text-align:right;" | 3 ,077 ,000
| alignstyle="text-align:right;" | 981 ,000
| alignstyle="text-align:right;" | 39.3
| alignstyle="text-align:right;" | 29.8
| alignstyle="text-align:right;" | 9.5
| style="text-align:right; color: blue"| 5.093
| style="text-align:right;"| 30.5
| style="text-align:right;"| 35.7
|-
| 1933
| alignstyle="text-align:right;" | 102 ,706,000
| alignstyle="text-align:right;" | 3 ,313 ,000
| alignstyle="text-align:right;" | 5 ,239 ,000
| align style="text-align:right"; style="color: red;" | -1 ,926 ,000
| alignstyle="text-align:right;" | 32.3
| alignstyle="text-align:right;" | 51.0
| align style="text-align:right"; style="color: red;" | -18.8
| style="text-align:right; color: blue"| 4.146
| style="text-align:right;"| 15.2
| style="text-align:right;"| 19.5
|-
| 1934
| alignstyle="text-align:right;" | 101 102,922,000
| alignstyle="text-align:right;" | 2 ,923 ,000
| alignstyle="text-align:right;" | 2 ,659 ,000
| alignstyle="text-align:right;" | 264 ,000
| alignstyle="text-align:right;" | 28.7
| alignstyle="text-align:right;" | 26.1
| alignstyle="text-align:right;" | 2.6
| style="text-align:right; color: blue"| 3.566
| style="text-align:right;"| 30.5
| style="text-align:right;"| 35.7
|-
| 1935
| alignstyle="text-align:right;" | 102 ,684,000
| alignstyle="text-align:right;" | 3 ,577 ,000
| alignstyle="text-align:right;" | 2 ,421 ,000
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,156 ,000
| alignstyle="text-align:right;" | 34.8
| alignstyle="text-align:right;" | 23.6
| alignstyle="text-align:right;" | 11.3
| style="text-align:right; color: blue"| 4.305
| style="text-align:right;"| 33.1
| style="text-align:right;"| 38.4
|-
| 1936
| alignstyle="text-align:right;" | 103 ,904,000
| alignstyle="text-align:right;" | 3 ,899 ,000
| alignstyle="text-align:right;" | 2 ,719 ,000
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,180 ,000
| alignstyle="text-align:right;" | 37.5
| alignstyle="text-align:right;" | 26.2
| alignstyle="text-align:right;" | 11.4
| style="text-align:right; color: blue"| 4.535
| style="text-align:right;"| 30.4
| style="text-align:right;"| 35.7
|-
| 1937
| alignstyle="text-align:right;" | 105 ,358,000
| alignstyle="text-align:right;" | 4 ,377 ,000
| alignstyle="text-align:right;" | 2 ,760 ,000
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,617 ,000
| alignstyle="text-align:right;" | 41.5
| alignstyle="text-align:right;" | 26.2
| alignstyle="text-align:right;" | 15.3
| style="text-align:right; color: blue"| 5.079
| style="text-align:right;"| 30.5
| style="text-align:right;"| 40.0
|-
| 1938
| alignstyle="text-align:right;" | 107 ,044,000
| alignstyle="text-align:right;" | 4 ,379 ,000
| alignstyle="text-align:right;" | 2 ,739 ,000
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,640 ,000
| alignstyle="text-align:right;" | 40.9
| alignstyle="text-align:right;" | 25.6
| alignstyle="text-align:right;" | 15.3
| style="text-align:right; color: blue"| 4.989
| style="text-align:right;"| 31.7
| style="text-align:right;"| 42.5
|-
| 1939
| alignstyle="text-align:right;" | 108 ,785,000
| alignstyle="text-align:right;" | 4 ,329 ,000
| alignstyle="text-align:right;" | 2 ,600 ,000
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,729 ,000
| alignstyle="text-align:right;" | 39.8
| alignstyle="text-align:right;" | 23.9
| alignstyle="text-align:right;" | 15.9
| style="text-align:right; color: blue"| 4.907
| style="text-align:right;"| 34.9
| style="text-align:right;"| 42.6
|-
| 1940
| alignstyle="text-align:right;" | 110 ,333,000
| alignstyle="text-align:right;" | 3 ,814 ,000
| alignstyle="text-align:right;" | 2 ,561 ,000
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,253 ,000
| alignstyle="text-align:right;" | 34.6
| alignstyle="text-align:right;" | 23.2
| alignstyle="text-align:right;" | 11.4
| style="text-align:right; color: blue"| 4.260
| style="text-align:right;"| 35.7
| style="text-align:right;"| 41.9
|}
 
 
{| frame="box" rules="all" cellspacing="0" cellpadding="2px"
!Година
![[Население]]
![[Раждаемост]]
![[Смъртност]]
![[Естествен прираст]]
![[Раждаемост]] (на 1000)
![[Смъртност]] (на 1000)
![[Естествен прираст]] (на 1000)
!width="70pt"|Коефициент на плодовитост
!width="70pt"|Коефициент на плодовитост градове
!width="70pt"|Коефициент на плодовитост села
!width="70pt"|Средна продължителност на живота мъже
!width="70pt"|Средна продължителност на живота жени
!width="70pt"|Средна продължителност на живота общо
!width="70pt"|Брой на абортите
|-
| 1946
| alignstyle="text-align:right;" | 98 ,028,000
| alignstyle="text-align:right;" | 2 ,546 ,000
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,210 ,000
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,336 ,000
| alignstyle="text-align:right;" | 26.0
| alignstyle="text-align:right;" | 12.3
| alignstyle="text-align:right;" | 13.6
| style="text-align:right; color: blue" | 2.806
| style="text-align:right;"|
| style="text-align:right;"|
| style="text-align:right;"| 46.6
| style="text-align:right;"| 55.3
| style="text-align:right;"|
| style="text-align:right;"|
|-
| 1947
| alignstyle="text-align:right;" | 98 ,834,000
| alignstyle="text-align:right;" | 2 ,715 ,000
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,680 ,000
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,035 ,000
| alignstyle="text-align:right;" | 27.5
| alignstyle="text-align:right;" | 17.0
| alignstyle="text-align:right;" | 10.5
| style="text-align:right; color: blue" | 2.938
| style="text-align:right;"|
| style="text-align:right;"|
| style="text-align:right;"| 39.9
| style="text-align:right;"| 49.8
| style="text-align:right;"|
| style="text-align:right;"|
|-
| 1948
| alignstyle="text-align:right;" | 99 ,706,000
| alignstyle="text-align:right;" | 2 ,516 ,000
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,310 ,000
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,206 ,000
| alignstyle="text-align:right;" | 25.2
| alignstyle="text-align:right;" | 13.1
| alignstyle="text-align:right;" | 12.1
| style="text-align:right; color: blue" | 2.604
| style="text-align:right;"|
| style="text-align:right;"|
| style="text-align:right;"| 47.0
| style="text-align:right;"| 56.0
| style="text-align:right;"|
| style="text-align:right;"|
|-
| 1949
| alignstyle="text-align:right;" | 101 ,160,000
| alignstyle="text-align:right;" | 3 ,089 ,000
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,187 ,000
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,902 ,000
| alignstyle="text-align:right;" | 30.5
| alignstyle="text-align:right;" | 11.7
| alignstyle="text-align:right;" | 18.8
| style="text-align:right; color: blue" | 3.205
| style="text-align:right;"|
| style="text-align:right;"|
| style="text-align:right;"| 51.0
| style="text-align:right;"| 59.8
| style="text-align:right;"|
| style="text-align:right;"|
|-
| 1950
| alignstyle="text-align:right;" | 102 ,833,000
| alignstyle="text-align:right;" | 2 ,859 ,000
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,180 ,000
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,719 ,000
| alignstyle="text-align:right;" | 27.8
| alignstyle="text-align:right;" | 11.5
| alignstyle="text-align:right;" | 16.7
| style="text-align:right; color: blue" | 2.889
| style="text-align:right;"|
| style="text-align:right;"|
| style="text-align:right;"| 52.3
| style="text-align:right;"| 61.0
| style="text-align:right;"|
| style="text-align:right;"|
|-
| 1951
| alignstyle="text-align:right;" | 104 ,439,000
| alignstyle="text-align:right;" | 2 ,938 ,000
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,210 ,000
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,779 ,000
| alignstyle="text-align:right;" | 28.1
| alignstyle="text-align:right;" | 11.6
| alignstyle="text-align:right;" | 17.0
| style="text-align:right; color: blue" | 2.918
| style="text-align:right;"|
| style="text-align:right;"|
| style="text-align:right;"| 52.3
| style="text-align:right;"| 60.6
| style="text-align:right;"|
| style="text-align:right;"|
|-
| 1952
| alignstyle="text-align:right;" | 106 ,164,000
| alignstyle="text-align:right;" | 2 ,928 ,000
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,138 ,000
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,807 ,000
| alignstyle="text-align:right;" | 27.6
| alignstyle="text-align:right;" | 10.7
| alignstyle="text-align:right;" | 17.0
| style="text-align:right; color: blue" | 2.871
| style="text-align:right;"|
| style="text-align:right;"|
| style="text-align:right;"| 54.6
| style="text-align:right;"| 62.9
| style="text-align:right;"|
| style="text-align:right;"|
|-
| 1953
| alignstyle="text-align:right;" | 107 ,828,000
| alignstyle="text-align:right;" | 2 ,822 ,000
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,118 ,000
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,696 ,000
| alignstyle="text-align:right;" | 26.2
| alignstyle="text-align:right;" | 10.4
| alignstyle="text-align:right;" | 15.7
| style="text-align:right; color: blue" | 2.733
| style="text-align:right;"|
| style="text-align:right;"|
| style="text-align:right;"| 55.5
| style="text-align:right;"| 63.9
| style="text-align:right;"|
| style="text-align:right;"|
|-
| 1954
| alignstyle="text-align:right;" | 109 ,643,000
| alignstyle="text-align:right;" | 3 ,048 ,000
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,133 ,000
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,932 ,000
| alignstyle="text-align:right;" | 27.8
| alignstyle="text-align:right;" | 10.3
| alignstyle="text-align:right;" | 17.6
| style="text-align:right; color: blue" | 2.970
| style="text-align:right;"|
| style="text-align:right;"|
| style="text-align:right;"| 55.9
| style="text-align:right;"| 64.1
| style="text-align:right;"|
| style="text-align:right;"|
|-
| 1955
| alignstyle="text-align:right;" | 111 ,572,000
| alignstyle="text-align:right;" | 2 ,942 ,000
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,037 ,000
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,921 ,000
| alignstyle="text-align:right;" | 26.4
| alignstyle="text-align:right;" | 9.3
| alignstyle="text-align:right;" | 17.2
| style="text-align:right; color: blue" | 2.818
| style="text-align:right;"|
| style="text-align:right;"|
| style="text-align:right;"| 58.3
| style="text-align:right;"| 66.6
| style="text-align:right;"|
| style="text-align:right;"|
|-
| 1956
| alignstyle="text-align:right;" | 113 ,327,000
| alignstyle="text-align:right;" | 2 ,827 ,000
| alignstyle="text-align:right;" | 956 ,000
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,906 ,000
| alignstyle="text-align:right;" | 24.9
| alignstyle="text-align:right;" | 8.4
| alignstyle="text-align:right;" | 16.8
| style="text-align:right; color: blue" | 2.731
| style="text-align:right;"|
| style="text-align:right;"|
| style="text-align:right;"| 60.1
| style="text-align:right;"| 68.8
| style="text-align:right;"|
| style="text-align:right;"|
|-
| 1957
| alignstyle="text-align:right;" | 115 ,035,000
| alignstyle="text-align:right;" | 2 ,880 ,000
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,017 ,000
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,916 ,000
| alignstyle="text-align:right;" | 25.0
| alignstyle="text-align:right;" | 8.8
| alignstyle="text-align:right;" | 16.7
| style="text-align:right; color: blue" | 2.750
| style="text-align:right;"|
| style="text-align:right;"|
| style="text-align:right;"| 59.7
| style="text-align:right;"| 68.4
| style="text-align:right;"|
| style="text-align:right;"| 3 407 398
|-
| 1958
| alignstyle="text-align:right;" | 116 ,749,000
| alignstyle="text-align:right;" | 2 ,861 ,000
| alignstyle="text-align:right;" | 931 ,000
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,982 ,000
| alignstyle="text-align:right;" | 24.5
| alignstyle="text-align:right;" | 8.0
| alignstyle="text-align:right;" | 17.0
| style="text-align:right; color: blue" | 2.689
| style="text-align:right;"|
| style="text-align:right;"|
| style="text-align:right;"| 61.8
| style="text-align:right;"| 70.4
| style="text-align:right;"|
| style="text-align:right;"| 3 939 362
|-
| 1959
| alignstyle="text-align:right;" | 118 ,307,000
| alignstyle="text-align:right;" | 2 ,796 ,228
| alignstyle="text-align:right;" | 920 ,225
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,876 ,003
| alignstyle="text-align:right;" | 23.6
| alignstyle="text-align:right;" | 7.8
| alignstyle="text-align:right;" | 15.9
| style="text-align:right; color: blue" | 2.58
| style="text-align:right;"| 2,03
| style="text-align:right; color: blue" | 3,34
| style="text-align:right;"| 62.84
| style="text-align:right;"| 71.14
| style="text-align:right;"| 67.65
| style="text-align:right;"| 4 174 111
|-
| 1960
| alignstyle="text-align:right;" | 119 ,906,000
| alignstyle="text-align:right;" | 2 ,782 ,353
| alignstyle="text-align:right;" | 886 ,090
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,896 ,263
| alignstyle="text-align:right;" | 23.2
| alignstyle="text-align:right;" | 7.4
| alignstyle="text-align:right;" | 15.8
| style="text-align:right; color: blue" | 2.56
| style="text-align:right;"| 2,06
| style="text-align:right; color: blue" | 3,26
| style="text-align:right;"| 63.67
| style="text-align:right;"| 72.31
| style="text-align:right;"| 68.67
| style="text-align:right;"| 4 373 042
|-
| 1961
| alignstyle="text-align:right;" | 121 ,586,000
| alignstyle="text-align:right;" | 2 ,662 ,135
| alignstyle="text-align:right;" | 901 ,637
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,760 ,498
| alignstyle="text-align:right;" | 21.9
| alignstyle="text-align:right;" | 7.4
| alignstyle="text-align:right;" | 14.5
| style="text-align:right; color: blue" | 2.47
| style="text-align:right;"| 2,04
| style="text-align:right; color: blue" | 3,08
| style="text-align:right;"| 63.91
| style="text-align:right;"| 72.63
| style="text-align:right;"| 68.92
| style="text-align:right;"| 4 759 040
|-
| 1962
| alignstyle="text-align:right;" | 123 ,128,000
| alignstyle="text-align:right;" | 2 ,482 ,539
| alignstyle="text-align:right;" | 949 ,648
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,532 ,891
| alignstyle="text-align:right;" | 20.2
| alignstyle="text-align:right;" | 7.7
| alignstyle="text-align:right;" | 12.4
| style="text-align:right; color: blue" | 2.36
| style="text-align:right;"| 1,98
| style="text-align:right; color: blue" | 2,92
| style="text-align:right;"| 63.67
| style="text-align:right;"| 72.27
| style="text-align:right;"| 68.58
| style="text-align:right;"| 4 925 124
|-
| 1963
| alignstyle="text-align:right;" | 124 ,514,000
| alignstyle="text-align:right;" | 2 ,331 ,505
| alignstyle="text-align:right;" | 932 ,055
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,399 ,450
| alignstyle="text-align:right;" | 18.7
| alignstyle="text-align:right;" | 7.5
| alignstyle="text-align:right;" | 11.2
| style="text-align:right; color: blue" | 2.31
| style="text-align:right;"| 1,93
| style="text-align:right; color: blue" | 2,87
| style="text-align:right;"| 64.12
| style="text-align:right;"| 72.78
| style="text-align:right;"| 69.05
| style="text-align:right;"| 5 134 100
|-
| 1964
| alignstyle="text-align:right;" | 125 ,744,000
| alignstyle="text-align:right;" | 2 ,121 ,994
| alignstyle="text-align:right;" | 901 ,751
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,220 ,243
| alignstyle="text-align:right;" | 16.9
| alignstyle="text-align:right;" | 7.2
| alignstyle="text-align:right;" | 9.7
| style="text-align:right; color: blue" | 2.19
| style="text-align:right;"| 1,88
| style="text-align:right; color: blue" | 2,66
| style="text-align:right;"| 64.89
| style="text-align:right;"| 73.58
| style="text-align:right;"| 69.85
| style="text-align:right;"| 5 376 200
|-
| 1965
| alignstyle="text-align:right;" | 126 ,749,000
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,990 ,520
| alignstyle="text-align:right;" | 958 ,789
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,031 ,731
| alignstyle="text-align:right;" | 15.7
| alignstyle="text-align:right;" | 7.6
| alignstyle="text-align:right;" | 8.1
| style="text-align:right; color: blue" | 2.12
| style="text-align:right;"| 1,82
| style="text-align:right; color: blue" | 2,58
| style="text-align:right;"| 64.37
| style="text-align:right;"| 73.33
| style="text-align:right;"| 69.44
| style="text-align:right; color:red;"| 5 463 300
|-
| 1966
| alignstyle="text-align:right;" | 127 ,608,000
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,957 ,763
| alignstyle="text-align:right;" | 974 ,299
| alignstyle="text-align:right;" | 983 ,464
| alignstyle="text-align:right;" | 15.3
| alignstyle="text-align:right;" | 7.6
| alignstyle="text-align:right;" | 7.7
| style="text-align:right; color: blue" | 2.13
| style="text-align:right;"| 1,85
| style="text-align:right; color: blue" | 2,58
| style="text-align:right;"| 64.29
| style="text-align:right;"| 73.55
| style="text-align:right;"| 69.51
| style="text-align:right;"| 5 322 500
|-
| 1967
| alignstyle="text-align:right;" | 128 ,361,000
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,851 ,041
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,017 ,034
| alignstyle="text-align:right;" | 834 ,007
| alignstyle="text-align:right;" | 14.4
| alignstyle="text-align:right;" | 7.9
| alignstyle="text-align:right;" | 6.5
| style="text-align:right;"| 2.03
| style="text-align:right;"| 1,79
| style="text-align:right; color: blue" | 2,46
| style="text-align:right;"| 64.02
| style="text-align:right;"| 73.43
| style="text-align:right;"| 69.30
| style="text-align:right;"| 5 005 000
|-
| 1968
| alignstyle="text-align:right;" | 129 ,037,000
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,816 ,509
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,040 ,096
| alignstyle="text-align:right;" | 776 ,413
| alignstyle="text-align:right;" | 14.1
| alignstyle="text-align:right;" | 8.1
| alignstyle="text-align:right;" | 6.0
| style="text-align:right;"| 1.98
| style="text-align:right;"| 1,75
| style="text-align:right; color: blue" | 2,44
| style="text-align:right;"| 63.73
| style="text-align:right;"| 73.56
| style="text-align:right;"| 69.26
| style="text-align:right;"| 4 872 900
|-
| 1969
| alignstyle="text-align:right;" | 129 ,660,000
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,847 ,592
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,106 ,640
| alignstyle="text-align:right;" | 740 ,952
| alignstyle="text-align:right;" | 14.2
| alignstyle="text-align:right;" | 8.5
| alignstyle="text-align:right;" | 5.7
| style="text-align:right;"| 1.99
| style="text-align:right;"| 1,78
| style="text-align:right; color: blue" | 2,44
| style="text-align:right;"| 63.07
| style="text-align:right;"| 73.29
| style="text-align:right;"| 68.74
| style="text-align:right;"| 4 751 100
|-
| 1970
| alignstyle="text-align:right;" | 130 ,252,000
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,903 ,713
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,131 ,183
| alignstyle="text-align:right;" | 772 ,530
| alignstyle="text-align:right;" | 14.6
| alignstyle="text-align:right;" | 8.7
| alignstyle="text-align:right;" | 5.9
| style="text-align:right;"| 2.00
| style="text-align:right;"| 1,77
| style="text-align:right; color: blue" | 2,52
| style="text-align:right;"| 63.07
| style="text-align:right;"| 73.44
| style="text-align:right;"| 68.86
| style="text-align:right;"| 4 837 700
|-
| 1971
| alignstyle="text-align:right;" | 130 ,934,000
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,974 ,637
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,143 ,359
| alignstyle="text-align:right;" | 831 ,278
| alignstyle="text-align:right;" | 15.1
| alignstyle="text-align:right;" | 8.7
| alignstyle="text-align:right;" | 6.3
| style="text-align:right;"| 2.02
| style="text-align:right;"| 1,80
| style="text-align:right; color: blue" | 2,60
| style="text-align:right;"| 63.24
| style="text-align:right;"| 73.77
| style="text-align:right;"| 69.12
| style="text-align:right;"| 4 838 749
|-
| 1972
| alignstyle="text-align:right;" | 131 ,687,000
| alignstyle="text-align:right;" | 2 ,014 ,638
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,181 ,802
| alignstyle="text-align:right;" | 832 ,836
| alignstyle="text-align:right;" | 15.3
| alignstyle="text-align:right;" | 9.0
| alignstyle="text-align:right;" | 6.3
| style="text-align:right;"| 2.03
| style="text-align:right;"| 1,81
| style="text-align:right; color: blue" | 2,59
| style="text-align:right;"| 63.24
| style="text-align:right;"| 73.62
| style="text-align:right;"| 69.02
| style="text-align:right;"| 4 765 900
|-
| 1973
| alignstyle="text-align:right;" | 132 ,434,000
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,994 ,621
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,214 ,204
| alignstyle="text-align:right;" | 780 ,417
| alignstyle="text-align:right;" | 15.1
| alignstyle="text-align:right;" | 9.2
| alignstyle="text-align:right;" | 5.9
| style="text-align:right;"| 1.96
| style="text-align:right;"| 1,75
| style="text-align:right; color: blue" | 2,55
| style="text-align:right;"| 63.28
| style="text-align:right;"| 73.56
| style="text-align:right;"| 69.00
| style="text-align:right;"| 4 747 037
|-
| 1974
| alignstyle="text-align:right;" | 133 ,217,000
| alignstyle="text-align:right;" | 2 ,079 ,812
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,222 ,495
| alignstyle="text-align:right;" | 857 ,317
| alignstyle="text-align:right;" | 15.6
| alignstyle="text-align:right;" | 9.2
| alignstyle="text-align:right;" | 6.4
| style="text-align:right;"| 2.00
| style="text-align:right;"| 1,78
| style="text-align:right; color: blue" | 2,63
| style="text-align:right;"| 63.12
| style="text-align:right;"| 73.77
| style="text-align:right;"| 68.99
| style="text-align:right;"| 4 674 050
|-
| 1975
| alignstyle="text-align:right;" | 134 ,092,000
| alignstyle="text-align:right;" | 2 ,106 ,147
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,309 ,710
| alignstyle="text-align:right;" | 796 ,437
| alignstyle="text-align:right;" | 15.7
| alignstyle="text-align:right;" | 9.8
| alignstyle="text-align:right;" | 5.9
| style="text-align:right;"| 1.97
| style="text-align:right;"| 1,76
| style="text-align:right; color: blue" | 2,64
| style="text-align:right;"| 62.48
| style="text-align:right;"| 73.23
| style="text-align:right;"| 68.35
| style="text-align:right;"| 4 670 700
|-
| 1976
| alignstyle="text-align:right;" | 135 ,026,000
| alignstyle="text-align:right;" | 2 ,146 ,711
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,352 ,950
| alignstyle="text-align:right;" | 793 ,761
| alignstyle="text-align:right;" | 15.9
| alignstyle="text-align:right;" | 10.0
| alignstyle="text-align:right;" | 5.9
| style="text-align:right;"| 1.96
| style="text-align:right;"| 1,74
| style="text-align:right; color: blue" | 2,62
| style="text-align:right;"| 62.19
| style="text-align:right;"| 73.04
| style="text-align:right;"| 68.10
| style="text-align:right;"| 4 757 055
|-
| 1977
| alignstyle="text-align:right;" | 135 ,979,000
| alignstyle="text-align:right;" | 2 ,156 ,724
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,387 ,986
| alignstyle="text-align:right;" | 768 ,738
| alignstyle="text-align:right;" | 15.9
| alignstyle="text-align:right;" | 10.2
| alignstyle="text-align:right;" | 5.7
| style="text-align:right;"| 1.92
| style="text-align:right;"| 1,72
| style="text-align:right; color: blue" | 2,58
| style="text-align:right;"| 61.82
| style="text-align:right;"| 73.19
| style="text-align:right;"| 67.97
| style="text-align:right;"| 4 686 063
|-
| 1978
| alignstyle="text-align:right;" | 136 ,922,000
| alignstyle="text-align:right;" | 2 ,179 ,030
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,417 ,377
| alignstyle="text-align:right;" | 761 ,653
| alignstyle="text-align:right;" | 15.9
| alignstyle="text-align:right;" | 10.4
| alignstyle="text-align:right;" | 5.6
| style="text-align:right;"| 1.90
| style="text-align:right;"| 1,70
| style="text-align:right; color: blue" | 2,55
| style="text-align:right;"| 61.83
| style="text-align:right;"| 73.23
| style="text-align:right;"| 68.01
| style="text-align:right;"| 4 656 057
|-
| 1979
| alignstyle="text-align:right;" | 137 ,758,000
| alignstyle="text-align:right;" | 2 ,178 ,542
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,490 ,057
| alignstyle="text-align:right;" | 688 ,485
| alignstyle="text-align:right;" | 15.8
| alignstyle="text-align:right;" | 10.8
| alignstyle="text-align:right;" | 5.0
| style="text-align:right;"| 1.87
| style="text-align:right;"| 1,67
| style="text-align:right; color: blue" | 2,54
| style="text-align:right;"| 61.49
| style="text-align:right;"| 73.02
| style="text-align:right;"| 67.73
| style="text-align:right;"| 4 544 040
|-
| 1980
| alignstyle="text-align:right;" | 138 ,483,000
| alignstyle="text-align:right;" | 2 ,202 ,779
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,525 ,755
| alignstyle="text-align:right;" | 677 ,024
| alignstyle="text-align:right;" | 15.9
| alignstyle="text-align:right;" | 11.0
| alignstyle="text-align:right;" | 4.9
| style="text-align:right;"| 1.87
| style="text-align:right;"| 1,68
| style="text-align:right; color: blue" | 2,51
| style="text-align:right;"| 61.38
| style="text-align:right;"| 72.96
| style="text-align:right;"| 67.70
| style="text-align:right;"| 4 506 249
|-
| 1981
| alignstyle="text-align:right;" | 139 ,221,000
| alignstyle="text-align:right;" | 2 ,236 ,608
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,524 ,286
| alignstyle="text-align:right;" | 712 ,322
| alignstyle="text-align:right;" | 16.1
| alignstyle="text-align:right;" | 10.9
| alignstyle="text-align:right;" | 5.1
| style="text-align:right;"| 1.88
| style="text-align:right;"| 1,69
| style="text-align:right; color: blue" | 2,55
| style="text-align:right;"| 61.61
| style="text-align:right;"| 73.18
| style="text-align:right;"| 67.92
| style="text-align:right;"| 4 400 676
|-
| 1982
| alignstyle="text-align:right;" | 140 ,067,000
| alignstyle="text-align:right;" | 2 ,328 ,044
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,504 ,200
| alignstyle="text-align:right;" | 823 ,844
| alignstyle="text-align:right;" | 16.6
| alignstyle="text-align:right;" | 10.7
| alignstyle="text-align:right;" | 5.9
| style="text-align:right;"| 1.96
| style="text-align:right;"| 1,76
| style="text-align:right; color: blue" | 2,63
| style="text-align:right;"| 62.24
| style="text-align:right;"| 73.64
| style="text-align:right;"| 68.38
| style="text-align:right;"| 4 462 825
|-
| 1983
| alignstyle="text-align:right;" | 141 ,056,000
| alignstyle="text-align:right;" | 2 ,478 ,322
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,563 ,995
| alignstyle="text-align:right;" | 914 ,327
| alignstyle="text-align:right;" | 17.6
| alignstyle="text-align:right;" | 11.1
| alignstyle="text-align:right;" | 6.5
| style="text-align:right; color: blue" | 2.11
| style="text-align:right;"| 1,89
| style="text-align:right; color: blue" | 2,76
| style="text-align:right;"| 62.15
| style="text-align:right;"| 73.41
| style="text-align:right;"| 68.15
| style="text-align:right;"| 4 317 729
|-
| 1984
| alignstyle="text-align:right;" | 142 ,061,000
| alignstyle="text-align:right;" | 2 ,409 ,614
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,650 ,866
| alignstyle="text-align:right;" | 758 ,748
| alignstyle="text-align:right;" | 17.0
| alignstyle="text-align:right;" | 11.6
| alignstyle="text-align:right;" | 5.3
| style="text-align:right;"| 2.06
| style="text-align:right;"| 1,86
| style="text-align:right; color: blue" | 2,69
| style="text-align:right;"| 61.71
| style="text-align:right;"| 72.96
| style="text-align:right;"| 67.67
| style="text-align:right;"| 4 361 959
|-
| 1985
| alignstyle="text-align:right;" | 143 ,033,000
| alignstyle="text-align:right;" | 2 ,375 ,147
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,625 ,266
| alignstyle="text-align:right;" | 749 ,881
| alignstyle="text-align:right;" | 16.6
| alignstyle="text-align:right;" | 11.4
| alignstyle="text-align:right;" | 5.2
| style="text-align:right;"| 2.05
| style="text-align:right;"| 1,87
| style="text-align:right; color: blue" | 2,68
| style="text-align:right;"| 62.72
| style="text-align:right;"| 73.23
| style="text-align:right;"| 68.33
| style="text-align:right;"| 4 552 443
|-
| 1986
| alignstyle="text-align:right;" | 144 ,156,000
| alignstyle="text-align:right;" | 2 ,485 ,915
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,497 ,975
| alignstyle="text-align:right;" | 987 ,940
| alignstyle="text-align:right;" | 17.2
| alignstyle="text-align:right;" | 10.4
| alignstyle="text-align:right;" | 6.9
| style="text-align:right; color: blue" | 2.18
| style="text-align:right;"| 1,98
| style="text-align:right; color: blue" | 2,83
| style="text-align:right;"| 64.77
| style="text-align:right;"| 74.22
| style="text-align:right;"| 69.95
| style="text-align:right;"| 4 579 400
|-
| 1987
| alignstyle="text-align:right;" | 145 ,386,000
| alignstyle="text-align:right;" | 2 ,499 ,974
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,531 ,585
| alignstyle="text-align:right;" | 968 ,389
| alignstyle="text-align:right;" | 17.2
| alignstyle="text-align:right;" | 10.5
| alignstyle="text-align:right;" | 6.7
| style="text-align:right; color: blue" | 2.23
| style="text-align:right;"| 2,04
| style="text-align:right; color: blue" | 2,88
| style="text-align:right;"| 64.83
| style="text-align:right;"| 74.26
| style="text-align:right;"| 69.96
| style="text-align:right;"| 4 385 627
|-
| 1988
| alignstyle="text-align:right;" | 146 ,505,000
| alignstyle="text-align:right;" | 2 ,348 ,494
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,569 ,112
| alignstyle="text-align:right;" | 779 ,382
| alignstyle="text-align:right;" | 16.0
| alignstyle="text-align:right;" | 10.7
| alignstyle="text-align:right;" | 5.3
| style="text-align:right; color: blue" | 2.14
| style="text-align:right;"| 1,96
| style="text-align:right; color: blue" | 2,80
| style="text-align:right;"| 64.61
| style="text-align:right;"| 74.25
| style="text-align:right;"| 69.81
| style="text-align:right;"| 4 608 953
|-
| 1989
| alignstyle="text-align:right;" | 147 ,342,000
| alignstyle="text-align:right;" | 2 ,160 ,559
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,583 ,743
| alignstyle="text-align:right;" | 576 ,816
| alignstyle="text-align:right;" | 14.7
| alignstyle="text-align:right;" | 10.7
| alignstyle="text-align:right;" | 3.9
| style="text-align:right;"| 2.02
| style="text-align:right;"| 1,83
| style="text-align:right; color: blue" | 2,75
| style="text-align:right;"| 64.20
| style="text-align:right;"| 74.50
| style="text-align:right;"| 69.73
| style="text-align:right;"| 4 427 713
|-
| 1990
| alignstyle="text-align:right;" | 147 ,969,000
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,988 ,858
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,655 ,993
| alignstyle="text-align:right;" | 332 ,865
| alignstyle="text-align:right;" | 13.4
| alignstyle="text-align:right;" | 11.2
| alignstyle="text-align:right;" | 2.3
| style="text-align:right;"| 1.89
| style="text-align:right;"| 1.70
| style="text-align:right; color: blue" | 2.60
| style="text-align:right;"| 63.76
| style="text-align:right;"| 74.32
| style="text-align:right;"| 69.36
| style="text-align:right;"| 4 103 425
|-
| 1991
| alignstyle="text-align:right;" | 148 ,394,000
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,794 ,626
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,690 ,657
| alignstyle="text-align:right;" | 103 ,969
| alignstyle="text-align:right;" | 12.1
| alignstyle="text-align:right;" | 11.4
| alignstyle="text-align:right;" | 0.7
| style="text-align:right;"| 1.73
| style="text-align:right;"| 1.53
| style="text-align:right; color: blue" | 2.45
| style="text-align:right;"| 63.41
| style="text-align:right;"| 74.23
| style="text-align:right;"| 69.11
| style="text-align:right;"| 3 608 421
|-
| 1992
| alignstyle="text-align:right;" | 148 ,538,000
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,587 ,644
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,807 ,441
| alignstyle="text-align:right"; style="color: red;" | -219 ,797
| alignstyle="text-align:right;" | 10.7
| alignstyle="text-align:right;" | 12.2
| alignstyle="text-align:right"; style="color: red;" | -1.5
| style="text-align:right;"| 1.55
| style="text-align:right;"| 1.35
| style="text-align:right; color: blue" | 2.22
| style="text-align:right;"| 61.96
| style="text-align:right;"| 73.71
| style="text-align:right;"| 67.98
| style="text-align:right;"| 4 436 695
|-
| 1993
| alignstyle="text-align:right;" | 148 ,459,000
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,378 ,983
| alignstyle="text-align:right;" | 2 ,129 ,339
| alignstyle="text-align:right"; style="color: red;" | -750 ,356
| alignstyle="text-align:right;" | 9.3
| alignstyle="text-align:right;" | 14.3
| alignstyle="text-align:right"; style="color: red;" | -5.1
| style="text-align:right;"| 1.37
| style="text-align:right;"| 1.20
| style="text-align:right;"| 1.95
| style="text-align:right;"| 58.80
| style="text-align:right;"| 71.85
| style="text-align:right;"| 65.24
| style="text-align:right;"| 3 243 957
|-
| 1994
| alignstyle="text-align:right;" | 148 ,408,000
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,408 ,159
| alignstyle="text-align:right;" | 2 ,301 ,366
| alignstyle="text-align:right"; style="color: red;" | -893 ,207
| alignstyle="text-align:right;" | 9.5
| alignstyle="text-align:right;" | 15.5
| alignstyle="text-align:right"; style="color: red;" | -6.0
| style="text-align:right;"| 1.39
| style="text-align:right;"| 1.24
| style="text-align:right;"| 1.92
| style="text-align:right;"| 57.38
| style="text-align:right;"| 71.07
| style="text-align:right;"| 63.93
| style="text-align:right;"| 3 060 237
|-
| 1995
| alignstyle="text-align:right;" | 148 ,376,000
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,363 ,806
| alignstyle="text-align:right;" | 2 ,203 ,811
| alignstyle="text-align:right"; style="color: red;" | -840 ,005
| alignstyle="text-align:right;" | 9.2
| alignstyle="text-align:right;" | 14.9
| alignstyle="text-align:right"; style="color: red;" | -5.7
| style="text-align:right;"| 1.34
| style="text-align:right;"| 1.19
| style="text-align:right;"| 1.82
| style="text-align:right;"| 58.11
| style="text-align:right;"| 71.60
| style="text-align:right;"| 64.62
| style="text-align:right;"| 2 766 362
|-
| 1996
| alignstyle="text-align:right;" | 148 ,160,000
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,304 ,638
| alignstyle="text-align:right;" | 2 ,082 ,249
| alignstyle="text-align:right"; style="color: red;" | -777 ,611
| alignstyle="text-align:right;" | 8.8
| alignstyle="text-align:right;" | 14.1
| alignstyle="text-align:right"; style="color: red;" | -5.2
| style="text-align:right;"| 1.27
| style="text-align:right;"| 1.14
| style="text-align:right;"| 1.71
| style="text-align:right;"| 59.61
| style="text-align:right;"| 72.41
| style="text-align:right;"| 65.89
| style="text-align:right;"| 2 652 038
|-
| 1997
| alignstyle="text-align:right;" | 147 ,915,000
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,259 ,943
| alignstyle="text-align:right;" | 2 ,015 ,779
| alignstyle="text-align:right"; style="color: red;" | -755 ,836
| alignstyle="text-align:right;" | 8.5
| alignstyle="text-align:right;" | 13.6
| alignstyle="text-align:right"; style="color: red;" | -5.1
| style="text-align:right;"| 1.22
| style="text-align:right;"| 1.10
| style="text-align:right;"| 1.62
| style="text-align:right;"| 60.84
| style="text-align:right;"| 72.85
| style="text-align:right;"| 66.79
| style="text-align:right;"| 2 498 716
|-
| 1998
| alignstyle="text-align:right;" | 147 ,671,000
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,283 ,292
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,988 ,744
| alignstyle="text-align:right"; style="color: red;" | -705 ,452
| alignstyle="text-align:right;" | 8.7
| alignstyle="text-align:right;" | 13.5
| alignstyle="text-align:right"; style="color: red;" | -4.8
| style="text-align:right;"| 1.23
| style="text-align:right;"| 1.11
| style="text-align:right;"| 1.64
| style="text-align:right;"| 61.19
| style="text-align:right;"| 73.12
| style="text-align:right;"| 67.14
| style="text-align:right;"| 2 346 138
|-
| 1999
| alignstyle="text-align:right;" | 147 ,215,000
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,214 ,689
| alignstyle="text-align:right;" | 2 ,144 ,316
| alignstyle="text-align:right"; style="color: red;" | -929 ,627
| alignstyle="text-align:right;" | 8.3
| alignstyle="text-align:right;" | 14.6
| alignstyle="text-align:right"; style="color: red;" | -6.3
| style="text-align:right; color: red" | 1.16
| style="text-align:right; color: red" | 1.04
| style="text-align:right; color: red" | 1.53
| style="text-align:right;"| 59.86
| style="text-align:right;"| 72.42
| style="text-align:right;"| 65.99
| style="text-align:right;"| 2 181 153
|-
| 2000
| alignstyle="text-align:right;" | 146 ,597,000
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,266 ,800
| alignstyle="text-align:right;" | 2 ,225 ,332
| alignstyle="text-align:right"; style="color: red;" | -958 ,532
| alignstyle="text-align:right;" | 8.6
| alignstyle="text-align:right;" | 15.2
| alignstyle="text-align:right"; style="color: red;" | -6.5
| style="text-align:right;"| 1.20
| style="text-align:right;"| 1.09
| style="text-align:right;"| 1.55
| style="text-align:right;"| 58.99
| style="text-align:right;"| 72.25
| style="text-align:right;"| 65.38
| style="text-align:right;"| 2 138 800
|-
| 2001
| alignstyle="text-align:right;" | 145 ,976,000
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,311 ,604
| alignstyle="text-align:right;" | 2 ,254 ,856
| alignstyle="text-align:right"; style="color: red;" | -943 ,252
| alignstyle="text-align:right;" | 9.0
| alignstyle="text-align:right;" | 15.4
| alignstyle="text-align:right"; style="color: red;" | -6.5
| style="text-align:right;"| 1.22
| style="text-align:right;"| 1.12
| style="text-align:right;"| 1.56
| style="text-align:right;"| 58.88
| style="text-align:right;"| 72.16
| style="text-align:right;"| 65.30
| style="text-align:right;"| 2 114 700
|-
| 2002
| alignstyle="text-align:right;" | 145 ,306,000
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,396 ,967
| alignstyle="text-align:right;" | 2 ,332 ,272
| alignstyle="text-align:right"; style="color: red;" | -935 ,305
| alignstyle="text-align:right;" | 9.6
| alignstyle="text-align:right;" | 16.1
| alignstyle="text-align:right"; style="color: red;" | -6.4
| style="text-align:right;"| 1.29
| style="text-align:right;"| 1.19
| style="text-align:right;"| 1.63
| style="text-align:right;"| 58.63
| style="text-align:right;"| 71.89
| style="text-align:right;"| 65.02
| style="text-align:right;"| 1 944 481
|-
| 2003
| alignstyle="text-align:right;" | 144 ,566,000
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,477 ,301
| alignstyle="text-align:right;" | 2 ,365 ,826
| alignstyle="text-align:right"; style="color: red;" | -888 ,525
| alignstyle="text-align:right;" | 10.2
| alignstyle="text-align:right;" | 16.4
| alignstyle="text-align:right"; style="color: red;" | -6.1
| style="text-align:right;"| 1.32
| style="text-align:right;"| 1.22
| style="text-align:right;"| 1.67
| style="text-align:right;"| 58.50
| style="text-align:right;"| 71.84
| style="text-align:right;"| 64.92
| style="text-align:right;"| 1 864 647
|-
| 2004
| alignstyle="text-align:right;" | 143 ,821,000
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,502 ,477
| alignstyle="text-align:right;" | 2 ,295 ,402
| alignstyle="text-align:right"; style="color: red;" | -792 ,925
| alignstyle="text-align:right;" | 10.4
| alignstyle="text-align:right;" | 16.0
| alignstyle="text-align:right"; style="color: red;" | -5.5
| style="text-align:right;"| 1.34
| style="text-align:right;"| 1.25
| style="text-align:right;"| 1.66
| style="text-align:right;"| 58.85
| style="text-align:right;"| 72.31
| style="text-align:right;"| 65.30
| style="text-align:right;"| 1 797 567
|-
| 2005
| alignstyle="text-align:right;" | 143 ,114,000
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,457 ,376
| alignstyle="text-align:right;" | 2 ,303 ,935
| alignstyle="text-align:right"; style="color: red;" | -846 ,559
| alignstyle="text-align:right;" | 10.2
| alignstyle="text-align:right;" | 16.1
| alignstyle="text-align:right"; style="color: red;" | -5.9
| style="text-align:right;"| 1.29
| style="text-align:right;"| 1.20
| style="text-align:right;"| 1.59
| style="text-align:right;"| 58.85
| style="text-align:right;"| 72.41
| style="text-align:right;"| 65.33
| style="text-align:right;"| 1 675 693
|-
| 2006
| alignstyle="text-align:right;" | 142 ,487,000
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,479 ,637
| alignstyle="text-align:right;" | 2 ,166 ,703
| alignstyle="text-align:right"; style="color: red;" | -687 ,066
| alignstyle="text-align:right;" | 10.4
| alignstyle="text-align:right;" | 15.2
| alignstyle="text-align:right"; style="color: red;" | -4.8
| style="text-align:right;"| 1.30
| style="text-align:right;"| 1.20
| style="text-align:right;"| 1.61
| style="text-align:right;"| 60.33
| style="text-align:right;"| 73.24
| style="text-align:right;"| 66.65
| style="text-align:right;"| 1 582 398
|-
| 2007
| alignstyle="text-align:right;" | 142 ,115,000
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,610 ,122
| alignstyle="text-align:right;" | 2 ,080 ,445
| alignstyle="text-align:right"; style="color: red;" | -470 ,323
| alignstyle="text-align:right;" | 11.3
| alignstyle="text-align:right;" | 14.6
| alignstyle="text-align:right"; style="color: red;" | -3.3
| style="text-align:right;"| 1.41
| style="text-align:right;"| 1.28
| style="text-align:right;"| 1.80
| style="text-align:right;"| 61.33
| style="text-align:right;"| 73.90
| style="text-align:right;"| 67.59
| style="text-align:right; color: blue" | 1 479 010
|-
| 2008
| alignstyle="text-align:right;" | 141 ,956,000
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,713 ,947
| alignstyle="text-align:right;" | 2 ,075 ,954
| alignstyle="text-align:right"; style="color: red;" | -362 ,007
| alignstyle="text-align:right;" | 12.1
| alignstyle="text-align:right;" | 14.6
| alignstyle="text-align:right"; style="color: red;" | -2.6
| style="text-align:right;"| 1.49
| style="text-align:right;"| 1.37
| style="text-align:right;"| 1.89
| style="text-align:right;"| 61.78
| style="text-align:right;"| 74.18
| style="text-align:right;"| 67.98
| style="text-align:right; color: blue" | 1 385 600
|-
| 2009
| alignstyle="text-align:right;" | 141 ,909,000
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,761 ,687
| alignstyle="text-align:right;" | 2 ,010 ,543
| alignstyle="text-align:right"; style="color: red;" | -248 ,856
| alignstyle="text-align:right;" | 12.4
| alignstyle="text-align:right;" | 14.2
| alignstyle="text-align:right"; style="color: red;" | -1.8
| style="text-align:right;"| 1.54
| style="text-align:right;"| 1.42
| style="text-align:right;"| 1.90
| style="text-align:right;"| 62.73
| style="text-align:right;"| 74.70
| style="text-align:right;"| 68.79
| style="text-align:right; color: blue" | 1 292 389
|-
| 2010
| alignstyle="text-align:right;" | 141 900 142,938,285
| alignstyle="text-align:right;" | 1 ,789 600 ,623
| alignstyle="text-align:right;" | 2 031 000,030,963
| alignstyle="text-align:right"; style="color: red;" | -241 400 ,340
| alignstyle="text-align:right;" | 12.65
| alignstyle="text-align:right;" | 14.32
| alignstyle="text-align:right"; style="color: red;" | -1.7
|style="text-align:right;"| 1.59
| style="text-align:right;"|
| style="text-align:right;"|
| style="text-align:right;"| 62.95
| style="text-align:right;"| 74.79
| style="text-align:right;"| 68.93
| style="text-align:right; color: blue" | 1 186 108
|-
| 2011
| style="text-align:right;"| 143,030,106
| style="text-align:right;"| 1,796,629
| style="text-align:right;"| 1,925,720
| style="text-align:right; color:red;"|-129,091
| style="text-align:right;"| 12,6
| style="text-align:right;"| 13,5
| style="text-align:right; color:red;"| -0.9
|style="text-align:right;"| 1.61
| style="text-align:right;"|
| style="text-align:right;"|
| style="text-align:right;"| 64.3
| style="text-align:right;"| 76.1
| style="text-align:right;"| 70.3
| style="text-align:right;"|
|}
 
Анонимен потребител