Разлика между версии на „Население на Словакия“

! width="80pt"|Смъртност (на 1000)
! width="80pt"|Прираст (на 1000)
!width="70pt"|Коефициент на плодовитост
!width="70pt"|Аборти
|-
| 1919
| align="right" | 11.5
| align="right" | 17.4
| align="right" style="color: blue" | 3,56
|-
| 1951
| align="right" | 11.5
| align="right" | 17.0
| align="right" style="color: blue" | 3,58
|-
| 1952
| align="right" | 10.2
| align="right" | 17.7
| align="right" style="color: blue" | 3,57
|-
| 1953
| align="right" | 9.7
| align="right" | 17.3
| align="right" style="color: blue" | 3,50
|-
| 1954
| align="right" | 9.3
| align="right" | 16.9
| align="right" style="color: blue" | 3,45
|-
| 1955
| align="right" | 8.6
| align="right" | 17.4
| align="right" style="color: blue" | 3,47
|-
| 1956
| align="right" | 8.4
| align="right" | 17.1
| align="right" style="color: blue" | 3,46
|-
| 1957
| align="right" | 9.0
| align="right" | 15.5
| align="right" style="color: blue" | 3,34
|-
| 1958
| align="right" | 7.9
| align="right" | 15.1
| align="right" style="color: blue" | 3,25
| align="right" | 12 383
|-
| 1959
| align="right" | 8.3
| align="right" | 13.1
| align="right" style="color: blue" | 3,07
| align="right" | 17 217
|-
| 1960
| align="right" | 7.9
| align="right" | 14.2
| align="right" style="color: blue" | 3,08
| align="right" | 20 738
|-
| 1961
| align="right" | 7.8
| align="right" | 13.8
| align="right" style="color: blue" | 3,04
| align="right" | 24 244
|-
| 1962
| align="right" | 8.1
| align="right" | 11.7
| align="right" style="color: blue" | 2,84
| align="right" | 23 784
|-
| 1963
| align="right" | 7.7
| align="right" | 12.7
| align="right" style="color: blue" | 2,95
| align="right" | 19 076
|-
| 1964
| align="right" | 7.6
| align="right" | 12.5
| align="right" style="color: blue" | 2,91
| align="right" | 19 174
|-
| 1965
| align="right" | 8.2
| align="right" | 11.1
| align="right" style="color: blue" | 2,80
| align="right" | 21 037
|-
| 1966
| align="right" | 8.2
| align="right" | 10.2
| align="right" style="color: blue" | 2,68
| align="right" | 24 445
|-
| 1967
| align="right" | 8.0
| align="right" | 9.5
| align="right" style="color: blue" | 2,50
| align="right" | 26 571
|-
| 1968
| align="right" | 8.5
| align="right" | 8.5
| align="right" style="color: blue" | 2,40
| align="right" | 27 398
|-
| 1969
| align="right" | 9.0
| align="right" | 8.7
| align="right" style="color: blue" | 2,43
| align="right" | 28 534
|-
| 1970
| align="right" | 9.3
| align="right" | 8.4
| align="right" style="color: blue" | 2,40
| align="right" | 27 873
|-
| 1971
| align="right" | 9.4
| align="right" | 8.8
| align="right" style="color: blue" | 2,42
| align="right" | 28 619
|-
| 1972
| align="right" | 9.0
| align="right" | 10.1
| align="right" style="color: blue" | 2,49
| align="right" | 26 213
|-
| 1973
| align="right" | 9.4
| align="right" | 10.6
| align="right" style="color: blue" | 2,56
| align="right" | 25 335
|-
| 1974
| align="right" | 9.6
| align="right" | 11.2
| align="right" style="color: blue" | 2,60
| align="right" | 26 086
|-
| 1975
| align="right" | 9.5
| align="right" | 11.1
| align="right" style="color: blue" | 2,53
| align="right" | 26 160
|-
| 1976
| align="right" | 9.5
| align="right" | 11.4
| align="right" style="color: blue" | 2,52
| align="right" | 27 700
|-
| 1977
| align="right" | 9.7
| align="right" | 10.8
| align="right" style="color: blue" | 2,47
| align="right" | 27 875
|-
| 1978
| align="right" | 9.8
| align="right" | 10.7
| align="right" style="color: blue" | 2,45
| align="right" | 28 641
|-
| 1979
| align="right" | 9.7
| align="right" | 10.6
| align="right" style="color: blue" | 2,44
| align="right" | 29 981
|-
| 1980
| align="right" | 10.1
| align="right" | 8.9
| align="right" style="color: blue" | 2,31
| align="right" | 31 240
|-
| 1981
| align="right" | 9.9
| align="right" | 8.7
| align="right" style="color: blue" | 2,28
| align="right" | 31 943
|-
| 1982
| align="right" | 10.0
| align="right" | 8.4
| align="right" style="color: blue" | 2,26
| align="right" | 33 107
|-
| 1983
| align="right" | 10.3
| align="right" | 7.8
| align="right" style="color: blue" | 2,27
| align="right" | 33 625
|-
| 1984
| align="right" | 10.1
| align="right" | 7.6
| align="right" style="color: blue" | 2,25
| align="right" | 34 268
|-
| 1985
| align="right" | 10.2
| align="right" | 7.3
| align="right" style="color: blue" | 2,26
| align="right" | 36 283
|-
| 1986
| align="right" | 10.3
| align="right" | 6.5
| align="right" style="color: blue" | 2,20
| align="right" | 40 624
|-
| 1987
| align="right" | 10.1
| align="right" | 5.9
| align="right" style="color: blue" | 2,18
| align="right" | 49 690
|-
| 1988
| align="right" | 10.0
| align="right" | 5.9
| align="right" style="color: blue" | 2,15
| align="right" | 51 000
|-
| 1989
| align="right" | 10.2
| align="right" | 5.0
| align="right" | 2,08
| align="right" | 48 602
|-
| 1990
| align="right" | 10.3
| align="right" | 4.8
| align="right" | 2,08
| align="right" | 48 437
|-
| 1991
| align="right" | 10.3
| align="right" | 4.5
| align="right" | 2,05
| align="right" | 45 902
|-
| 1992
| align="right" | 10.1
| align="right" | 4.0
| align="right" | 1,99
| align="right" | 42 626
|-
| 1993
| align="right" | 9.9
| align="right" | 3.9
| align="right" | 1,93
| align="right" | 38 815
|-
| 1994
| align="right" | 9.6
| align="right" | 2.8
| align="right" | 1,67
| align="right" | 34 883
|-
| 1995
| align="right" | 9.8
| align="right" | 1.6
| align="right" | 1,52
| align="right" | 29 409
|-
| 1996
| align="right" | 9.5
| align="right" | 1.7
| align="right" | 1,47
| align="right" | 25 173
|-
| 1997
| align="right" | 9.7
| align="right" | 1.3
| align="right" | 1,43
| align="right" | 22 318
|-
| 1998
| align="right" | 9.9
| align="right" | 0.8
| align="right" | 1,37
| align="right" | 21 109
|-
| 1999
| align="right" | 9.7
| align="right" | 0.7
| align="right" | 1,33
| align="right" | 19 949
|-
| 2000
| align="right" | 9.8
| align="right" | 0.4
| align="right" | 1,29
| align="right" | 18 468
|-
| 2001
| align="right" | 9.7
| align="right" style="color: red" | -0.2
| align="right" | 1,20
| align="right" | 18 026
|-
| 2002
| align="right" | 9.6
| align="right" style="color: red" | -0.1
| align="right" style="color: red" | 1,19
| align="right" | 17 382
|-
| 2003
| align="right" | 9.7
| align="right" style="color: red" | -0.1
| align="right" | 1,20
| align="right" | 16 222
|-
| 2004
| align="right" | 9.6
| align="right" | 0.4
| align="right" | 1,24
| align="right" | 15 307
|-
| 2005
| align="right" | 9.9
| align="right" | 0.2
| align="right" | 1,25
| align="right" | 14 427
|-
| 2006
| align="right" | 9.9
| align="right" | 0.1
| align="right" | 1,24
| align="right" | 14 243
|-
| 2007
| align="right" | 10.0
| align="right" | 0.1
| align="right" | 1,26
| align="right" | 13 424
|-
| 2008
| align="right" | 9.8
| align="right" | 0.8
| align="right" | 1,32
| align="right" | 13 394
|-
| 2009
| align="right" | 9.8
| align="right" | 1.5
| align="right" | 1,41
| align="right" | 13 240
|-
| 2010
| align="right" | 5 435
| align="right" | 60 410
| align="right" | 53 445
| align="right" | 6 965
| align="right" | 11.1
| align="right" | 9.8
| align="right" | 1.3
| align="right" | 1,40
| align="right" | 12 582
|-
| 2011
| align="right" | 5 437
| align="right" | 60 813
| align="right" | 51 903
| align="right" | 8 910
| align="right" | 11.2
| align="right" | 9.5
| align="right" | 1.7
| align="right" | 1,40
| align="right" | 11 789
|}
 
Анонимен потребител