Разлика между версии на „Население на Швейцария“

! width="80pt"|Смъртност (на 1000)
! width="80pt"|Прираст (на 1000)
!width="70pt"|Коефициент на плодовитост
|-
| 1900
|-
| 1932
| align="right" | 4 ,102
| align="right" | 68 ,650
| align="right" | 49 ,911
| align="right" | 18 ,739
| align="right" | 16.7
| align="right" | 12.2
| align="right" | 4.6
| align="right" | 1.96
|-
| 1933
| align="right" | 4 ,122
| align="right" | 67 ,509
| align="right" | 47 ,181
| align="right" | 20 ,328
| align="right" | 16.4
| align="right" | 11.4
| align="right" | 4.9
| align="right" | 1.91
|-
| 1934
| align="right" | 4 ,140
| align="right" | 67 ,277
| align="right" | 46 ,806
| align="right" | 20 ,471
| align="right" | 16.3
| align="right" | 11.3
| align="right" | 4.9
| align="right" | 1.89
|-
| 1935
| align="right" | 4 ,155
| align="right" | 66 ,378
| align="right" | 50 ,233
| align="right" | 16 ,145
| align="right" | 16.0
| align="right" | 12.1
| align="right" | 3.9
| align="right" | 1.86
|-
| 1936
| align="right" | 4 ,168
| align="right" | 64 ,966
| align="right" | 47 ,650
| align="right" | 17 ,316
| align="right" | 15.6
| align="right" | 11.4
| align="right" | 4.2
| align="right" | 1.82
|-
| 1937
| align="right" | 4 ,180
| align="right" | 62 ,480
| align="right" | 47 ,274
| align="right" | 15 ,206
| align="right" | 14.9
| align="right" | 11.3
| align="right" | 3.6
| align="right" | 1.76
|-
| 1938
| align="right" | 4 ,192
| align="right" | 63 ,790
| align="right" | 48 ,576
| align="right" | 15 ,214
| align="right" | 15.2
| align="right" | 11.6
| align="right" | 3.6
| align="right" | 1.80
|-
| 1939
| align="right" | 4 ,206
| align="right" | 63 ,837
| align="right" | 49 ,484
| align="right" | 14 ,353
| align="right" | 15.2
| align="right" | 11.8
| align="right" | 3.4
| align="right" | 1.81
|-
| 1940
| align="right" | 4 ,226
| align="right" | 64 ,115
| align="right" | 50 ,759
| align="right" | 13 ,356
| align="right" | 15.2
| align="right" | 12.0
| align="right" | 3.2
| align="right" | 1.83
|-
| 1941
| align="right" | 4 ,254
| align="right" | 71 ,926
| align="right" | 47 ,336
| align="right" | 24 ,590
| align="right" | 16.9
| align="right" | 11.1
| align="right" | 5.8
| align="right" | 2.06
|-
| 1942
| align="right" | 4 ,286
| align="right" | 78 ,875
| align="right" | 46 ,928
| align="right" | 31 ,947
| align="right" | 18.4
| align="right" | 10.9
| align="right" | 7.5
| align="right" style="color: blue" | 2.28
|-
| 1943
| align="right" | 4 ,323
| align="right" | 83 ,049
| align="right" | 47 ,409
| align="right" | 35 ,640
| align="right" | 19.2
| align="right" | 11.0
| align="right" | 8.2
| align="right" style="color: blue" | 2.42
|-
| 1944
| align="right" | 4 ,364
| align="right" | 85 ,627
| align="right" | 52 ,336
| align="right" | 33 ,291
| align="right" | 19.6
| align="right" | 12.0
| align="right" | 7.6
| align="right" style="color: blue" | 2.51
|-
| 1945
| align="right" | 4 ,412
| align="right" | 88 ,522
| align="right" | 51 ,086
| align="right" | 37 ,436
| align="right" | 20.1
| align="right" | 11.6
| align="right" | 8.5
| align="right" style="color: blue" | 2.61
|-
| 1946
| align="right" | 4 ,467
| align="right" | 89 ,126
| align="right" | 50 ,276
| align="right" | 38 ,850
| align="right" | 20.0
| align="right" | 11.3
| align="right" | 8.7
| align="right" style="color: blue" | 2.62
|-
| 1947
| align="right" | 4 ,524
| align="right" | 87 ,724
| align="right" | 51 ,384
| align="right" | 36 ,340
| align="right" | 19.4
| align="right" | 11.4
| align="right" | 8.0
| align="right" style="color: blue" | 2.56
|-
| 1948
| align="right" | 4 ,582
| align="right" | 87 ,763
| align="right" | 49 ,679
| align="right" | 38 ,084
| align="right" | 19.2
| align="right" | 10.8
| align="right" | 8.3
| align="right" style="color: blue" | 2.54
|-
| 1949
| align="right" | 4 ,639
| align="right" | 85 ,308
| align="right" | 49 497,97
| align="right" | 35 ,811
| align="right" | 18.4
| align="right" | 10.7
| align="right" | 7.7
| align="right" style="color: blue" | 2.45
|-
| 1950
| align="right" | 4 ,694
| align="right" | 84 ,776
| align="right" | 47 ,372
| align="right" | 37 ,404
| align="right" | 18.1
| align="right" | 10.1
| align="right" | 8.0
| align="right" style="color: blue" | 2.40
|-
| 1951
| align="right" | 4 ,749
| align="right" | 81 ,903
| align="right" | 49 ,952
| align="right" | 31 ,951
| align="right" | 17.2
| align="right" | 10.5
| align="right" | 6.7
| align="right" style="color: blue" | 2.30
|-
| 1952
| align="right" | 4 ,815
| align="right" | 83 ,549
| align="right" | 47 ,624
| align="right" | 35 ,925
| align="right" | 17.4
| align="right" | 9.9
| align="right" | 7.5
| align="right" style="color: blue" | 2.32
|-
| 1953
| align="right" | 4 ,878
| align="right" | 83 ,029
| align="right" | 49 ,684
| align="right" | 33 ,345
| align="right" | 17.0
| align="right" | 10.2
| align="right" | 6.8
| align="right" style="color: blue" | 2.29
|-
| 1954
| align="right" | 4 ,929
| align="right" | 83 ,741
| align="right" | 49 ,113
| align="right" | 34 ,628
| align="right" | 17.0
| align="right" | 10.0
| align="right" | 7.0
| align="right" style="color: blue" | 2.28
|-
| 1955
| align="right" | 4 ,980
| align="right" | 85 ,331
| align="right" | 50 ,366
| align="right" | 34 ,965
| align="right" | 17.1
| align="right" | 10.1
| align="right" | 7.0
| align="right" style="color: blue" | 2.30
|-
| 1956
| align="right" | 5 ,045
| align="right" | 87 ,912
| align="right" | 51 ,573
| align="right" | 36 ,339
| align="right" | 17.4
| align="right" | 10.2
| align="right" | 7.2
| align="right" style="color: blue" | 2.35
|-
| 1957
| align="right" | 5 ,126
| align="right" | 90 ,823
| align="right" | 51 ,066
| align="right" | 39 ,757
| align="right" | 17.7
| align="right" | 10.0
| align="right" | 7.8
| align="right" style="color: blue" | 2.41
|-
| 1958
| align="right" | 5 ,199
| align="right" | 91 ,421
| align="right" | 49 ,281
| align="right" | 42 ,140
| align="right" | 17.6
| align="right" | 9.5
| align="right" | 8.1
| align="right" style="color: blue" | 2.40
|-
| 1959
| align="right" | 5 ,259
| align="right" | 92 ,973
| align="right" | 50 ,077
| align="right" | 42 ,896
| align="right" | 17.7
| align="right" | 9.5
| align="right" | 8.2
| align="right" style="color: blue" | 2.42
|-
| 1960
| align="right" | 5 ,362
| align="right" | 94 ,372
| align="right" | 52 ,094
| align="right" | 42 ,278
| align="right" | 17.6
| align="right" | 9.7
| align="right" | 7.9
| align="right" style="color: blue" | 2.34
|-
| 1961
| align="right" | 5 ,434
| align="right" | 99 ,238
| align="right" | 51 ,004
| align="right" | 48 ,234
| align="right" | 18.3
| align="right" | 9.4
| align="right" | 8.9
| align="right" style="color: blue" | 2.48
|-
| 1962
| align="right" | 5 ,574
| align="right" | 104 ,322
| align="right" | 55 ,125
| align="right" | 49 ,197
| align="right" | 18.7
| align="right" | 9.9
| align="right" | 8.8
| align="right" style="color: blue" | 2.46
|-
| 1963
| align="right" | 5 ,694
| align="right" | 109 ,993
| align="right" | 56 ,989
| align="right" | 53 ,004
| align="right" | 19.3
| align="right" | 10.0
| align="right" | 9.3
| align="right" style="color: blue" | 2.68
|-
| 1964
| align="right" | 5 ,789
| align="right" | 112 ,890
| align="right" | 53 ,609
| align="right" | 59 ,281
| align="right" | 19.5
| align="right" | 9.3
| align="right" | 10.2
| align="right" style="color: blue" | 2.85
|-
| 1965
| align="right" | 5 ,856
| align="right" | 111 ,835
| align="right" | 55 ,547
| align="right" | 56 ,288
| align="right" | 19.1
| align="right" | 9.5
| align="right" | 9.6
| align="right" style="color: blue" | 2.57
|-
| 1966
| align="right" | 5 ,918
| align="right" | 109 ,738
| align="right" | 55 ,804
| align="right" | 53 ,934
| align="right" | 18.5
| align="right" | 9.4
| align="right" | 9.1
| align="right" style="color: blue" | 2.47
|-
| 1967
| align="right" | 5 ,992
| align="right" | 107 ,417
| align="right" | 55 ,142
| align="right" | 52 ,275
| align="right" | 17.9
| align="right" | 9.2
| align="right" | 8.7
| align="right" style="color: blue" | 2.37
|-
| 1968
| align="right" | 6 ,068
| align="right" | 105 ,130
| align="right" | 57 ,342
| align="right" | 47 ,788
| align="right" | 17.3
| align="right" | 9.4
| align="right" | 7.9
| align="right" style="color: blue" | 2.28
|-
| 1969
| align="right" | 6 ,136
| align="right" | 102 ,520
| align="right" | 58 ,002
| align="right" | 44 ,518
| align="right" | 16.7
| align="right" | 9.5
| align="right" | 7.3
| align="right" style="color: blue" | 2.12
|-
| 1970
| align="right" | 6 ,181
| align="right" | 99 ,216
| align="right" | 57 ,091
| align="right" | 42 ,125
| align="right" | 16.1
| align="right" | 9.2
| align="right" | 6.8
| align="right" style="color: blue" | 2.11
|-
| 1971
| align="right" | 6 ,213
| align="right" | 96 ,261
| align="right" | 57 ,856
| align="right" | 38 ,405
| align="right" | 15.5
| align="right" | 9.3
| align="right" | 6.2
| align="right" | 2.06
|-
| 1972
| align="right" | 6 ,261
| align="right" | 91 ,342
| align="right" | 56 ,489
| align="right" | 34 ,853
| align="right" | 14.6
| align="right" | 9.0
| align="right" | 5.6
| align="right" | 1.95
|-
| 1973
| align="right" | 6 ,307
| align="right" | 87 ,518
| align="right" | 56 ,990
| align="right" | 30 ,528
| align="right" | 13.9
| align="right" | 9.0
| align="right" | 4.8
| align="right" | 1.85
|-
| 1974
| align="right" | 6 ,341
| align="right" | 84 ,507
| align="right" | 56 ,403
| align="right" | 28 ,104
| align="right" | 13.3
| align="right" | 8.9
| align="right" | 4.4
| align="right" | 1.73
|-
| 1975
| align="right" | 6 ,339
| align="right" | 78 ,464
| align="right" | 55 ,924
| align="right" | 22 ,540
| align="right" | 12.4
| align="right" | 8.8
| align="right" | 3.6
| align="right" | 1.63
|-
| 1976
| align="right" | 6 ,303
| align="right" | 74 ,199
| align="right" | 57 ,095
| align="right" | 17 ,104
| align="right" | 11.8
| align="right" | 9.1
| align="right" | 2.7
| align="right" | 1.55
|-
| 1977
| align="right" | 6 ,281
| align="right" | 72 ,829
| align="right" | 55 ,658
| align="right" | 17 ,171
| align="right" | 11.6
| align="right" | 8.9
| align="right" | 2.7
| align="right" | 1.53
|-
| 1978
| align="right" | 6 ,281
| align="right" | 71 ,375
| align="right" | 57 ,718
| align="right" | 13 ,657
| align="right" | 11.4
| align="right" | 9.2
| align="right" | 2.2
| align="right" | 1.53
|-
| 1979
| align="right" | 6 ,294
| align="right" | 71 ,986
| align="right" | 57 ,454
| align="right" | 14 ,532
| align="right" | 11.4
| align="right" | 9.1
| align="right" | 2.3
| align="right" | 1.52
|-
| 1980
| align="right" | 6 ,319
| align="right" | 73 ,661
| align="right" | 59 ,097
| align="right" | 14 ,564
| align="right" | 11.7
| align="right" | 9.4
| align="right" | 2.3
| align="right" | 1.57
|-
| 1981
| align="right" | 6 ,354
| align="right" | 73 ,747
| align="right" | 59 ,763
| align="right" | 13 ,984
| align="right" | 11.6
| align="right" | 9.4
| align="right" | 2.2
| align="right" | 1.59
|-
| 1982
| align="right" | 6 ,391
| align="right" | 74 ,916
| align="right" | 59 ,204
| align="right" | 15 ,712
| align="right" | 11.7
| align="right" | 9.3
| align="right" | 2.5
| align="right" | 1.60
|-
| 1983
| align="right" | 6 ,419
| align="right" | 73 ,659
| align="right" | 60 ,756
| align="right" | 12 ,903
| align="right" | 11.5
| align="right" | 9.5
| align="right" | 2.0
| align="right" | 1.52
|-
| 1984
| align="right" | 6 ,442
| align="right" | 74 ,710
| align="right" | 58 ,602
| align="right" | 16 ,108
| align="right" | 11.6
| align="right" | 9.1
| align="right" | 2.5
| align="right" | 1.52
|-
| 1985
| align="right" | 6 ,470
| align="right" | 74 ,684
| align="right" | 59 ,583
| align="right" | 15 ,101
| align="right" | 11.5
| align="right" | 9.2
| align="right" | 2.3
| align="right" | 1.51
|-
| 1986
| align="right" | 6 ,504
| align="right" | 76 ,320
| align="right" | 60 ,105
| align="right" | 16 ,215
| align="right" | 11.7
| align="right" | 9.2
| align="right" | 2.5
| align="right" | 1.52
|-
| 1987
| align="right" | 6 ,545
| align="right" | 76 ,505
| align="right" | 59 ,511
| align="right" | 16 ,994
| align="right" | 11.7
| align="right" | 9.1
| align="right" | 2.6
| align="right" | 1.56
|-
| 1988
| align="right" | 6 ,593
| align="right" | 80 ,345
| align="right" | 60 ,648
| align="right" | 19 ,697
| align="right" | 12.2
| align="right" | 9.2
| align="right" | 3.0
| align="right" | 1.59
|-
| 1989
| align="right" | 6 ,647
| align="right" | 81 ,180
| align="right" | 60 ,882
| align="right" | 20 ,298
| align="right" | 12.2
| align="right" | 9.2
| align="right" | 3.1
| align="right" | 1.62
|-
| 1990
| align="right" | 6 ,712
| align="right" | 83 ,939
| align="right" | 63 ,739
| align="right" | 20 ,200
| align="right" | 12.5
| align="right" | 9.5
| align="right" | 3.0
| align="right" | 1.63
|-
| 1991
| align="right" | 6 ,800
| align="right" | 86 ,200
| align="right" | 62 ,634
| align="right" | 23 ,566
| align="right" | 12.7
| align="right" | 9.2
| align="right" | 3.5
| align="right" | 1.68
|-
| 1992
| align="right" | 6 ,875
| align="right" | 86 ,910
| align="right" | 62 ,302
| align="right" | 24 ,608
| align="right" | 12.6
| align="right" | 9.1
| align="right" | 3.6
| align="right" | 1.62
|-
| 1993
| align="right" | 6 ,938
| align="right" | 83 ,762
| align="right" | 62 ,512
| align="right" | 21 ,250
| align="right" | 12.1
| align="right" | 9.0
| align="right" | 3.1
| align="right" | 1.53
|-
| 1994
| align="right" | 6 ,994
| align="right" | 82 ,980
| align="right" | 61 ,987
| align="right" | 20 ,993
| align="right" | 11.9
| align="right" | 8.9
| align="right" | 3.0
| align="right" | 1.49
|-
| 1995
| align="right" | 7 ,041
| align="right" | 82 ,203
| align="right" | 63 ,387
| align="right" | 18 ,816
| align="right" | 11.7
| align="right" | 9.0
| align="right" | 2.7
| align="right" | 1.46
|-
| 1996
| align="right" | 7 ,072
| align="right" | 83 ,007
| align="right" | 62 ,637
| align="right" | 20 ,370
| align="right" | 11.7
| align="right" | 8.9
| align="right" | 2.9
| align="right" | 1.53
|-
| 1997
| align="right" | 7 ,089
| align="right" | 79 ,485
| align="right" | 59 ,967
| align="right" | 19 ,518
| align="right" | 11.2
| align="right" | 8.5
| align="right" | 2.8
| align="right" | 1.45
|-
| 1998
| align="right" | 7 ,110
| align="right" | 78 ,949
| align="right" | 62 ,569
| align="right" | 16 ,380
| align="right" | 11.1
| align="right" | 8.8
| align="right" | 2.3
| align="right" | 1.48
|-
| 1999
| align="right" | 7 ,144
| align="right" | 78 ,408
| align="right" | 62 ,503
| align="right" | 15 ,905
| align="right" | 11.0
| align="right" | 8.7
| align="right" | 2.2
| align="right" | 1.47
|-
| 2000
| align="right" | 7 ,184
| align="right" | 78 ,458
| align="right" | 62 ,528
| align="right" | 15 ,930
| align="right" | 10.9
| align="right" | 8.7
| align="right" | 2.2
| align="right" | 1.50
|-
| 2001
| align="right" | 7 ,230
| align="right" | 73 ,509
| align="right" | 61 ,287
| align="right" | 12 ,222
| align="right" | 10.2
| align="right" | 8.5
| align="right" | 1.7
| align="right" | 1.41
|-
| 2002
| align="right" | 7 ,285
| align="right" | 72 ,372
| align="right" | 61 ,768
| align="right" | 10 ,604
| align="right" | 9.9
| align="right" | 8.5
| align="right" | 1.5
| align="right" style="color: red" | 1.39
|-
| 2003
| align="right" | 7 ,339
| align="right" | 71 ,848
| align="right" | 63 ,070
| align="right" | 8 ,778
| align="right" | 9.8
| align="right" | 8.6
| align="right" | 1.2
| align="right" | 1.39
|-
| 2004
| align="right" | 7 ,390
| align="right" | 73 ,082
| align="right" | 60 ,180
| align="right" | 12 ,902
| align="right" | 9.9
| align="right" | 8.1
| align="right" | 1.7
| align="right" | 1.42
|-
| 2005
| align="right" | 7 ,437
| align="right" | 72 ,903
| align="right" | 61 ,124
| align="right" | 11 ,779
| align="right" | 9.8
| align="right" | 8.2
| align="right" | 1.6
| align="right" | 1.43
|-
| 2006
| align="right" | 7 ,484
| align="right" | 73 ,371
| align="right" | 60 ,283
| align="right" | 13 ,088
| align="right" | 9.8
| align="right" | 8.1
| align="right" | 1.7
| align="right" | 1.44
|-
| 2007
| align="right" | 7 ,551
| align="right" | 74 ,494
| align="right" | 61 ,089
| align="right" | 13 ,405
| align="right" | 9.9
| align="right" | 8.1
| align="right" | 1.8
| align="right" | 1.46
|-
| 2008
| align="right" | 7 ,648
| align="right" | 76 ,691
| align="right" | 61 ,233
| align="right" | 15 ,458
| align="right" | 10.0
| align="right" | 8.0
| align="right" | 2.0
| align="right" | 1.48
|-
| 2009
| align="right" | 7 ,742
| align="right" | 78 ,286
| align="right" | 62 ,476
| align="right" | 15 ,810
| align="right" | 10.1
| align="right" | 8.1
| align="right" | 2.0
| align="right" | 1.50
|-
| 2010 (p)
| align="right" | 7 823 ,758
| align="right" | 80 000,290
| align="right" | 62 500 ,649
| align="right" | 17 500,641
| align="right" | 10.23
| align="right" | 8.0
| align="right" | 2.23
| align="right" | 1.54
|-
| 2011
| align="right" | 7,952
| align="right" | 80,808
| align="right" | 62,091
| align="right" | 18,717
| align="right" | 10.1
| align="right" | 7.8
| align="right" | 2.3
| align="right" | 1.52
|}
 
Анонимен потребител