Разлика между версии на „Население на Южна Корея“

! width="70pt"|Прираст (на 1000)
!width="70pt"|Коефициент на плодовитост
|-
|1970
| align="right" | 32 240 827
| align="right" | 1 006 645
| align="right" | 258 589
| align="right" | 748 056
| align="right" | 31.2
| align="right" | 8.0
| align="right" | 23.2
| align="right" style="color: blue" | 4.530
|-
|1971
| align="right" | 32 882 704
| align="right" | 1 024 773
| align="right" | 237 528
| align="right" | 787 245
| align="right" | 31.2
| align="right" | 7.2
| align="right" | 23.9
| align="right" style="color: blue" | 4.540
|-
|1972
| align="right" | 33 505 406
| align="right" | 952 780
| align="right" | 210 071
| align="right" | 742 709
| align="right" | 28.4
| align="right" | 6.3
| align="right" | 22.2
| align="right" style="color: blue" | 4.120
|-
|1973
| align="right" | 34 103 149
| align="right" | 965 521
| align="right" | 267 460
| align="right" | 698 061
| align="right" | 28.3
| align="right" | 7.8
| align="right" | 20.5
| align="right" style="color: blue" | 4.070
|-
|1974
| align="right" | 34 692 266
| align="right" | 922 823
| align="right" | 248 807
| align="right" | 674 016
| align="right" | 26.6
| align="right" | 7.2
| align="right" | 19.4
| align="right" style="color: blue" | 3.770
|-
|1975
| align="right" | 35 280 725
| align="right" | 874 030
| align="right" | 270 657
| align="right" | 603 373
| align="right" | 24.8
| align="right" | 7.7
| align="right" | 17.1
| align="right" style="color: blue" | 3.430
|-
|1976
| align="right" | 35 848 523
| align="right" | 796 331
| align="right" | 266 857
| align="right" | 529 474
| align="right" | 22.2
| align="right" | 7.4
| align="right" | 14.8
| align="right" style="color: blue" | 3.000
|-
|1977
| align="right" | 36 411 795
| align="right" | 825 339
| align="right" | 249 254
| align="right" | 576 085
| align="right" | 22.7
| align="right" | 6.8
| align="right" | 15.8
| align="right" style="color: blue" | 2.990
|-
|1978
| align="right" | 36 969 185
| align="right" | 750 728
| align="right" | 252 298
| align="right" | 498 430
| align="right" | 20.3
| align="right" | 6.8
| align="right" | 13.5
| align="right" style="color: blue" | 2.640
|-
| 1979
| align="right" | 37 534 236
| align="right" | 862 669
| align="right" | 239 986
| align="right" | 622 683
| align="right" | 23.0
| align="right" | 6.4
| align="right" | 16.6
| align="right" style="color: blue" | 2.900
|-
| 1980
| align="right" | 38 123 775
| align="right" | 862 835
| align="right" | 277 284
| align="right" | 585 551
| align="right" | 22.6
| align="right" | 7.3
| align="right" | 15.4
| align="right" style="color: blue" | 2.820
|-
| 1981
| align="right" | 38 723 248
| align="right" | 867 409
| align="right" | 237 481
| align="right" | 629 928
| align="right" | 22.4
| align="right" | 6.1
| align="right" | 16.3
| align="right" style="color: blue" | 2.570
|-
| 1982
| align="right" | 39 326 352
| align="right" | 848 312
| align="right" | 245 767
| align="right" | 602 545
| align="right" | 21.6
| align="right" | 6.2
| align="right" | 15.3
| align="right" style="color: blue" | 2.390
|-
| 1983
| align="right" | 39 910 403
| align="right" | 769 155
| align="right" | 254 563
| align="right" | 514 592
| align="right" | 19.3
| align="right" | 6.4
| align="right" | 12.9
| align="right" | 2.060
|-
| 1984
| align="right" | 40 405 956
| align="right" | 674 793
| align="right" | 236 445
| align="right" | 438 348
| align="right" | 16.7
| align="right" | 5.9
| align="right" | 10.8
| align="right" | 1.740
|-
| 1985
| align="right" | 40 805 744
| align="right" | 655 489
| align="right" | 240 418
| align="right" | 415 071
| align="right" | 16.1
| align="right" | 5.9
| align="right" | 10.2
| align="right" | 1.660
|-
| 1986
| align="right" | 41 213 674
| align="right" | 636 019
| align="right" | 239 256
| align="right" | 396 763
| align="right" | 15.4
| align="right" | 5.8
| align="right" | 9.6
| align="right" | 1.580
|-
| 1987
| align="right" | 41 621 690
| align="right" | 623 831
| align="right" | 243 504
| align="right" | 380 327
| align="right" | 15.0
| align="right" | 5.9
| align="right" | 9.1
| align="right" | 1.530
|-
| 1988
| align="right" | 42 031 247
| align="right" | 633 092
| align="right" | 235 779
| align="right" | 397 313
| align="right" | 15.1
| align="right" | 5.6
| align="right" | 9.5
| align="right" | 1.550
|-
| 1989
| align="right" | 42 449 038
| align="right" | 639 431
| align="right" | 236 818
| align="right" | 402 613
| align="right" | 15.1
| align="right" | 5.6
| align="right" | 9.5
| align="right" | 1.560
|-
| 1990
| align="right" | 42 869 283
| align="right" | 649 738
| align="right" | 241 616
| align="right" | 408 122
| align="right" | 15.2
| align="right" | 5.6
| align="right" | 9.5
| align="right" | 1.570
|-
| 1991
| align="right" | 43 295 704
| align="right" | 709 275
| align="right" | 242 270
| align="right" | 467 005
| align="right" | 16.4
| align="right" | 5.6
| align="right" | 10.8
| align="right" | 1.710
|-
| 1992
| align="right" | 43 747 962
| align="right" | 730 678
| align="right" | 236 162
| align="right" | 494 516
| align="right" | 16.7
| align="right" | 5.4
| align="right" | 11.3
| align="right" | 1.760
|-
| 1993
| align="right" | 44 194 628
| align="right" | 715 826
| align="right" | 234 257
| align="right" | 481 569
| align="right" | 16.0
| align="right" | 5.2
| align="right" | 10.8
| align="right" | 1.654
|-
| 1994
| align="right" | 44 641 540
| align="right" | 721 185
| align="right" | 242 439
| align="right" | 478 746
| align="right" | 16.0
| align="right" | 5.4
| align="right" | 10.6
| align="right" | 1.656
|-
| 1995
| align="right" | 45 092 991
| align="right" | 715 020
| align="right" | 242 838
| align="right" | 472 182
| align="right" | 15.7
| align="right" | 5.3
| align="right" | 10.3
| align="right" | 1.634
|-
| 1996
| align="right" | 45 524 681
| align="right" | 691 226
| align="right" | 241 149
| align="right" | 450 077
| align="right" | 15.0
| align="right" | 5.2
| align="right" | 9.8
| align="right" | 1.574
|-
| 1997
| align="right" | 45 953 580
| align="right" | 668 344
| align="right" | 241 943
| align="right" | 426 401
| align="right" | 14.4
| align="right" | 5.2
| align="right" | 9.2
| align="right" | 1.520
|-
| 1998
| align="right" | 46 286 503
| align="right" | 634 790
| align="right" | 243 193
| align="right" | 391 597
| align="right" | 13.6
| align="right" | 5.2
| align="right" | 8.4
| align="right" | 1.448
|-
| 1999
| align="right" | 46 616 677
| align="right" | 614 233
| align="right" | 245 364
| align="right" | 368 869
| align="right" | 13.0
| align="right" | 5.2
| align="right" | 7.8
| align="right" | 1.410
|-
| 2000
| align="right" | 47 008 111
| align="right" | 634 501
| align="right" | 246 163
| align="right" | 388 838
| align="right" | 13.3
| align="right" | 5.2
| align="right" | 8.2
| align="right" | 1.467
|-
| 2001
| align="right" | 47 357 362
| align="right" | 554 895
| align="right" | 241 521
| align="right" | 313 374
| align="right" | 11.6
| align="right" | 5.0
| align="right" | 6.5
| align="right" | 1.297
|-
| 2002
| align="right" | 47 622 179
| align="right" | 492 111
| align="right" | 245 317
| align="right" | 246 794
| align="right" | 10.2
| align="right" | 5.1
| align="right" | 5.1
| align="right" | 1.166
|-
| 2003
| align="right" | 47 859 311
| align="right" | 490 543
| align="right" | 244 506
| align="right" | 246 037
| align="right" | 10.2
| align="right" | 5.1
| align="right" | 5.1
| align="right" | 1.180
|-
| 2004
| align="right" | 48 039 415
| align="right" | 472 761
| align="right" | 244 217
| align="right" | 228 544
| align="right" | 9.8
| align="right" | 5.0
| align="right" | 4.7
| align="right" | 1.154
|-
| 2005
| align="right" | 48 138 077
| align="right" | 435 031
| align="right" | 243 883
| align="right" | 191 148
| align="right" | 8.9
| align="right" | 5.0
| align="right" | 3.9
| align="right" style="color: red" | 1.076
|-
| 2006
| align="right" | 48 371 946
| align="right" | 448 153
| align="right" | 242 266
| align="right" | 205 887
| align="right" | 9.2
| align="right" | 5.0
| align="right" | 4.2
| align="right" | 1.123
|-
| 2007
| align="right" | 48 597 652
| align="right" | 493 189
| align="right" | 244 874
| align="right" | 248 315
| align="right" | 10.0
| align="right" | 5.0
| align="right" | 5.1
| align="right" | 1.250
|-
| 2008
| align="right" | 48 948 698
| align="right" | 465 892
| align="right" | 246 113
| align="right" | 219 779
| align="right" | 9.4
| align="right" | 5.0
| align="right" | 4.4
| align="right" | 1.192
|-
| 2009
| align="right" | 49 182 038
| align="right" | 444 849
| align="right" | 246 942
| align="right" | 197 907
| align="right" | 9.0
| align="right" | 5.0
| align="right" | 4.0
| align="right" | 1.149
|-
| 2010
| align="right" | 49 410 366
| align="right" | 470 171
| align="right" | 255 403
| align="right" | 214 768
| align="right" | 9.4
| align="right" | 5.1
| align="right" | 4.3
| align="right" | 1.226
|-
| 2011
| align="right" | 49 779 440
| align="right" | 471 400
| align="right" | 257 300
| align="right" | 214 100
| align="right" | 9.4
| align="right" | 5.1
| align="right" | 4.3
| align="right" | 1.240
|}
 
==Възрастов състав==
Анонимен потребител