Отваря главното меню

Промени

 
* {{bg икона}} [http://www.bacr-bg.com/ Българска асоциация по клинични проучвания (БАКП)]
* {{en икона}} [http://ec.europa.eu/health/human-use/clinical-trials/index_en.htm Информация за клиничните изпитвания] в сайта на [[Европейската комисия]]
* {{en икона}} [https://www.clinicaltrialsregister.eu/ Европейски регистър на клиничните изпитвания] — публичен електронен регистър за достъп до информация за клинични изпитвания, публикуван от [[Европейската агенция по лекарствата]] (EMA)
* {{en икона}} [http://www.ich.org Международна конференция по хармонизация на техническите изисквания за регистрация на фармацевтичните продукти за човешка употреба]