Разлика между версии на „Златно сечение“

Астрономът [[Йохан Кеплер]] през XVI век нарича златното отношение едно от съкровищата на геометрията. Той първи отбелязва приложението на златното сечение в ботаниката.
 
През [[1855]] г. немският изследовател [[Адолф Цайзинг]] публикува своя труд "Естетически изследвания", в който обявява златното сечение за универсално във всички явления в природата и изкуството. Цайзинг извършва около две хиляди измервания на човешки тела и достига до извода, че златното сечение изразява средно статистическисредностатистически закон. Той показва, че деленето на тялото в точката на пъпа е най-добриятдобрия пример на златно отношение. Пропорциите на мъжкото тяло се колебаят в пределите наоколо отношението 13 : 8 = 1,625 и са много по-близки до златната пропорция, отколкото женското тяло, чието средно отношение е 8 : 5 = 1,6. Пропорцията на златното сечение се проявява и при други части на тялото.
 
==Математически свойства==
Анонимен потребител