Разлика между версии на „Златно сечение“

Две числа '''a''' и '''b''' са в зависимост, наречена златно сечение, ако отношението на по-малкото към по-голямото е равно на отношението на по-голямото към сбора им, което записано математически дава следната формула:
 
:<math>\frac{a+b}{a} = \frac{a}{b} \qquad a > b</math>
 
При умножаване двете страни на равенството с '''a/b''' и заместване на '''a/b''' с '''&phi;''' се получава следното уравнение:
 
:<math>\varphi^2 = \varphi + 1</math> където <math>\varphi = \frac{a}{b}</math>
където
<math>\varphi = \frac{a}{b}</math>
 
На това уравнение единственото решение е:
Анонимен потребител