Разлика между версии на „Тибетски будистки канон“

На Канджур е разделена на секции на [[Виная]], Сутрите "Съвършенството на Мъдростта", Аватамсака, Ратнакута, други сутри (75% Махаяна, 25% [[Никая]]/[[Агама]] или [[Хинаяна]]) и тантри. Кога точно е използван за първи път терминът Канджур не се знае. Колекции на каноничните будистки текстове вече са съществували по времето на [[Трисонг Децен]], шестият крал на [[Тибет]].
 
Точният брой на текстовете в Канджур не е фиксиран. Всеки редактор поема отговорност за премахване на текстове, които той смята за изопачени и за добавяне на нови преводи. В момента има около 12 налични колекции Канджур. Те включват текстовите версии: Дерге, Лхаса, Нартханг, конусКон, Пекин, Урга, PhudrakПхудрак и StogДвореца версии дворецЦог, всекивсяка кръстенкръстена на физическото местоположение на нейното отпечатване (или копиране в случай на ръкописиръкописни издания). В допълнение, някои каноничнитеканонични текстове са били открити в TaboТабо и Дунхуан, коитокоето осигуряватпредоставя ранни образцовияобразци текстовена текстовете, намереникоито се намират в Канджур. По-голямата част наот съществуващисъществуващите издания на Канджур изглежда произтичапроизтичат от т. нарн. СтарияСтар Канджур Narthang,Нартханг, чевъпреки Phukdrak и Tawang изданиятова се смята, че еПхукдрак и Тауанг изданията са извън тозитова текстоватекстово потекло. НаПроизхода на Канджур stemma сае добре проученипроучен по-специално от [[Хелмут EimerЕймер]] и Павел Харисън.
 
===История===
====Произход====
 
От седми век нататък, са съставени съществуващата литература и каталогизирани от време на време, която по-късно се удължава, модернизирани, класифицирани реорганизирана и поставени в различни набори от различни колекции. Отделен набор от произведения на превод прегрупирани в две основни колекции, популярно известен като bka' "gyur и bstan-'gyur, превод на дискурси на Буда и превод на commentarial работи. Първия тибетски стоките е въведена през периода на 39-то тибетски крал khri LDE Срон-btsen, известен също като тъжно-на крака mjing-gyon (776-815), който е издал постановления "изисква писмен работи, които съществуваха на тибетски от индийския първоначалното им да бъдат каталогизирани и се подлага да бъдат периодично преразглеждани и да определи насоки на терминологията, с цел да се стандартизират всички превода работи ". Екип от индийски и тибетски учени е назначен за тази цел.
Анонимен потребител