Разлика между версии на „Тибетски будистки канон“

От седми век нататък, съществуващата литература е съставена и каталогизирана от време на време като тя по-късно се удължава, модернизирана, класифицира, реорганизира и поставя в различни набори от различни колекции. Отделен набор от произведения на превод е прегрупира в две основни колекции, популярни като ''bka' "gyur и bstan-'gyur'', превод на проповедите на Буда и превод на коментарите към неговите проповеди. Първия тибетски каталог е въведен през периода на 39-ят тибетски крал Кhri-lde srong-btsen, известен също като Tsad-na legs-mjing-gyon (776-815), който е издал декрет, гласящ: "изисква преведени писмен произведения, които съществуват на тибетски от индийският им оригинал да бъдат каталогизирани, и да бъдат подлагани на преразглеждане периодично и да бъдат определяни насоки на терминологията, с цел да се стандартизират всички преводни работи". Екип от индийски и тибетски учени бил назначен за тази цел.
 
Като важна стъпка в този забележителен опит за литературна стандартизация, двуезичен речник, известен като Mахавютпатти (sgra-sbyor бам-ро gnyis-ра) е успешно реализиран впрез Годинататибетската Година на Тибетския КонКоня (814г.н.е). Друго голямо постижение е каталогизирането на колекции в царските библиотеки на трите най-известни тибетски дворци под надзора на известния преводач Bande Ska-ба dpal-brtsegs с помощта на колегите си: Bande chos-kyi snying-po, Lo-tsa-wa Bande debendhara, Bande lhun-po и Bande klu’-dbang-po и др. Най-ранният есборен записанкаталог нае стоките компилацияпреписан от ръкописа на кралската колекция, помещавапомещавана в Phangдвореца-Thangpho-brang ка‘phang-MEDthang двореца-терka-brangmed Чжиkyi gtsug МИГ-Канlag-kang впрез тибетскитибетската кучетоГодина година.на (818Кучето CE(818г.н.е.). каталогизиране работа стана известен с името на двореца и известен като Phang dkar-chag Thang-ма. Скоро след това две допълнителни каталози на колекции, които са на разположение в две други царски библиотеки-тер-brang BSAM Яс mchims-Фу-ма и тер-brang възникването на високи Thang ldan dkar са съставени и дойдоха да бъде известен като dkar-chag mchims-Фу ma и dkar-chag ldan-dkar-ма. dkar chag ldan dkar-ma е съставен в годината на дракона (824 CE).
 
Сред тези три каталози, на ldan-dkar ma, включени в обема Jo на SNA-tsogs в SDE-GE bka' bstan, обикновено се смята, че е единственият оцелял досега. Но напоследък ръкопис на Phang dkar-chag Thang-ма е открит и публикуван от Тибет. Той съдържа 961 заглавия, изброени в 34 предметни рубрики с допълнителна информация за броя на стихове (soloka и bampo), която съдържа във всеки текст. Стоките ldan-dkar-ма се състои от 735 заглавия и изброени в категория от 27 предметни рубрики. Интересен уникална функция каталог на Тибет е, че заедно с информация за изходен материал за превод и библиографските данни, тя дава във физически характеристики, като бр. на думи, стихове, песен (bampo) и фолиа страници във всяка текстови съдържание. Така днес имаме рекорд от 73 милиона думи, съдържащи се в събиране на bka' "gyur bstan-gyur. Според последното издание на Дхарма Публикуване, bKa'-gyur 1115 текстове, разпръснати над 65,420 фолиа тибетските в размер на 450 000 линии или 25 милиона думи. По същия начин, bsTan "gyur съдържа 3387 текста, като използва 127000 фолиа, в размер на 850 000 линии и 48 милиона думи. Общата сума на двете тези колекции е 4502 текстове в 73 милиона думи. Чрез определяне на bampo на стихове и думите на всеки от текстовите съдържание, отделните творби са интерполация и промяна. Това допълнително засилва автентичността на тибетската будистка литература. Това са първите каталози на тибетските в три версии, които са събрани и публикувани в началото на девети век от великия sgra sgyur Gyi ето TSA-WA Bande Ska-ба dpal-brtsegs и неговия екип. Тибет, като по този начин, става рано да изпълни каталог, описа в историята на еволюцията на стоките. Bande Ska-ба dpal brtsegs е така, почитан като пионер на тибетската система. Всички по-късни съставителите на тибетската Canon техните произведения широко на Ska-ба dpal brtsegs създаването.
Анонимен потребител