Разлика между версии на „Сравнителна граматика на славянските езици“

к.
(к.)
'''Сравнителната граматика на славянските езици''' е [[Академична дисциплина|научна дисциплина]].
'''Сравнителната граматика на славянските езици''' е [[Академична дисциплина|научна дисциплина]], която води началото си от едноименния труд на един от основоположниците на [[славянска филология|славистиката]], [[Франц Миклошич]], ''Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen'' ([[1852]]–[[1875|75]]). Поради това, че прилаганият изследователски метод е [[сравнително-исторически метод (лингвистика)|сравнително-историческият]], то по-точното название на тази дисциплина е '''сравнително-историческа граматика на славянските езици'''. По традиция обаче се е наложило съкратеното название, тъй като то се е използвало в много научни трудове. Освен това, терминът ''[[граматика]]'' в това название се схваща по-широко, тъй като включва и [[фонетика]]. В съвременността тази дисциплина използва още и ''съпоставителния'', ''типологичния'' и ''сравнително-типологичния'' метод.
 
Тя води началото си от едноименния труд ''Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen'' на [[Франц Миклошич]] ([[1852]]–[[1875]]), който е сред основоположниците на [[славянска филология|славистиката]].
== Предмет на сравнително-историческата граматика на славянските езици ==
 
'''Сравнителната граматика на славянските езици''' е [[Академична дисциплина|научна дисциплина]], която води началото си от едноименния труд на един от основоположниците на [[славянска филология|славистиката]], [[Франц Миклошич]], ''Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen'' ([[1852]]–[[1875|75]]). Поради това, че прилаганиятсе изследователски метод еприлага [[сравнително-исторически метод (лингвистика)|сравнително-историческият]] изследователски метод, то по-точното название на тази дисциплина е '''сравнително-историческа граматика на славянските езици'''. По традиция обаче се е наложило съкратеното название, тъй като то се е използвало в много научни трудове. Освен това, терминът ''[[граматика]]'' в това название се схваща по-широко, тъй като включва и [[фонетика]]. В съвременността тази дисциплина използва още и ''съпоставителния'', ''типологичния'' и ''сравнително-типологичния'' метод.
 
== Предмет ==
Сравнителната граматика на славянските езици включва в себе си не само хипотетичен материал от [[праславянски език|праславянския език]], но и достъпни данни от изчезналите славянски езици: [[старобългарски език|старобългарски]], [[полабски език|полабски]] и др., както и част от явленията, присъщи на историческия развой на всеки [[славянски езици|славянски език]]. Според някои учени, слабост на историческата граматика на славянските езици е, че прекалено голямо внимание се отделя на праславянския език и неговата история, а се подценява сравнителната история на отделните славянски езици.
 
Според проф. [[Иван Леков]] предметът на сравнителната граматика на славянските езици е:
* Краткакратка история на праславянското състояние;
* Всичкивсички явления, развити в обособените славянски езици, разглеждани
** или успоредно, като последица от общ произход,
** или дори като общи последици от контакти с други неславянски езици.
* Типологичният метод се стреми да разкрие подобия и разлики между различен брой езици, обикновено несродни, чрез сравнение на функциите на елементите, които ги съставят.
 
=== Главни задачи на сравнително-историческата граматика ===
* Вероятностна реконструкция на общата праславянска основа за сравнение:
** от известните запазени писмени паметници и др. източници и
* Посочване на закономерните последици от успоредния и сложен ''конвергентен'' (на сближаване) и ''дивергентен'' (на раздалечаване) развой на славянските езици през последните 11 века.
 
=== Основни раздели в сравнително-историческата граматика на славянските езици ===
* [[Сравнително-историческа фонетика на славянските езици]], която изучава:
** [[Индоевропейска основа на праславянската фонетична система|Индоевропейската основа на славянската фонетична система]].
* [[Сравнително-историческа морфология на славянските езици]]
 
== Връзки с други научни дисциплини ==
 
Сравнителната граматика на славянските езици има връзки с други научни дисциплини, като [[история]], [[археология]], [[етнография]], [[антропология]], [[география]] и др.
 
== Използвана литература ==
 
* Иван Куцаров, ''Сравнителна граматика на славянските езици'' (лекции в СУ, 1978–1979)
 
[[Категория:Славянски езици]]
[[Категория:Граматика по език|Славянски езици]]