Разлика между версии на „Университет по библиотекознание и информационни технологии“

редакция без резюме
|сайт= [http://www.unibit.bg/ www.unibit.bg]
}}
'''Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ)''' е държавен университет.
'''Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ)''' е държавен университет. Преобразуван е на 29.10.2010 г. с решение на Народното събрание. Приемник е на Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии ([http://www.svubit.org СВУБИТ]), гласувано от Народното събрание през 2004 г., на Държавния библиотекарски институт (ДБИ), създаден през 1950 г., на Полувисшия институт по библиотечно дело (ПИБД), на Колежа по библиотечно дело (КБД) и на Колежа по библиотекознание и информационни технологии (КБИТ).
 
== История ==
'''Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ)''' е държавен университет. Преобразуван е на 29.10.2010 г. с решение на Народното събрание. Приемник е на Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии ([http://www.svubit.org СВУБИТ]), гласувано от Народното събрание през 2004 г., на Държавния библиотекарски институт (ДБИ), създаден през 1950 г., на Полувисшия институт по библиотечно дело (ПИБД), на Колежа по библиотечно дело (КБД) и на Колежа по библиотекознание и информационни технологии (КБИТ).
 
== Обучение ==
УниБИТ обучава по бакалавърски, магистърски и докторски програми за образователните и научни степени, по които има акредитация.
 
В структурата си има два2 факултета: Факултет по библиотекознание и културно наследство (ФБКН) и Факултет по Информационни науки (ФИН).
 
Адрес на основната сграда: гр. София, п.к. 1784, бул. “Цариградско шосе” № 119.
 
== Специалности ==
[[File:УниБИТ.png|thumbмини|УниБИТ - Малка планета]]
[[File:УниБИТ студенти.JPG|thumbмини|Студенти в УниБИТ]]
 
=== „Бакалавър“ след средно образование ===
== Специалности в образователно-квалификационна степен Бакалавър ==
[[File:УниБИТ.png|thumb|УниБИТ - Малка планета]]
* Библиотекознание и библиография (ББ);
* Библиотечен и информационен мениджмънт (БИМ);
* Информационни технологии в съдебната администрация (ИТСА).
 
=== „Бакалавър“ след „професионален бакалавър“ ===
== Специалности в образователно-квалификационна степен Бакалавър след професионален бакалавър ==
 
* Информационни технологии
* Информационно брокерство
* Библиотекознание и библиография (за завършилите УниБИТ преди 1997 г.)
 
=== „Магистър“ ===
== Специалности в образователно-квалификационна степен Магистър ==
[[File:УниБИТ студенти.JPG|thumb|Студенти в УниБИТ]]
* Библиотечно-информационни комуникации
* Библиотечно-информационен и културен мениджмънт
 
== Ръководство ==
 
* Ректор: Проф. д.ик.н. Стоян Денчев
* Заместник-ректор по учебната дейност: Проф. д-р Иванка Павлова
== Факултети и катедри ==
 
=== Факултет по библиотекознание и културно наследство ===
Към Факултета по Информационни науки (ФИН) принадлежат следните катедри:
* Катедра „Библиотечни науки”
* Катедра „Библиотечен и информационен мениджмънт”
* Катедра „Културно-историческо наследство”
 
Към=== ФакултетаФакултет по информационни науки принадлежат следните катедри:===
* Катедра „Информационни системи и технологии”
* Катедра „Комуникации и сигурност”
* Катедра „Компютърни науки”
 
== Прием за ОКС Бакалавър„бакалавър“ ==
[[File:Справочник за кандидат-студенти (УниБИТ).jpg|thumbмини|Справочник за кандидат-студенти в образователно-квалификационна степен „Бакалавър“„бакалавър“ в УниБИТ]]
В УниБИТ могат да кандидатстват лица, които имат завършено средно образование, даващо им право да продължат обучението си във висше училище.
Кандидатстването на лица с българско гражданство за обучение в образователно-квалификационната степен (ОКС) „бакалавър” се извършва по един от трите начина:
 
== Такси за кандидатстване и обучение ==
Годишни такси за кандидатстване и обучение за ОКС Бакалавър„бакалавър“ за учебната 2012/2013 г. както следва:
 
Годишни такси за кандидатстване и обучение за ОКС Бакалавър за учебната 2012/2013 г. както следва:
* Обществени комуникации и информационни науки: редовно 508 лв., задочно: 254 лв.
* Информатика и компютърни науки: редовно: 670 лв., задочно: 335 лв.
[[Категория:Район Младост]]
{{Образование в София}}
 
[[Категория:Висши училища в България]]
[[Категория:Висши училища в София]]