Разлика между версии на „Кръвообращение“

(Премахната редакция 4734716 на 85.130.59.166 (б.))
 
Следователно кръвоносната система служи за това да позволи на кръвта да се придвижва в цялото тяло. Кръвообращението играе важна роля и при [[терморегулация]]та. Чрез контрол над степента на кръвоснабдяване на [[кожа]]та се регулира отделянето на топлина от повърхността на тялото.
 
== Кръвоносна система при човека ==
<center>
<div style="font-size:90%; width:500px; position:relative; border:1px solid; border-color:#FFFFFF">[[image:Circulatory System.svg|500px|link=]]
<div style=" position:absolute; left:3%; top:4.40%">'''[[Вътрешна сънна артерия]]'''</div>
<div style=" position:absolute; left:3%; top:7.85%">'''[[Вътрешна яремна вена]]'''</div>
<div style=" position:absolute; left:3%; top:11.30%">'''[[Външна яремна вена]]'''</div>
<div style=" position:absolute; left:3%; top:14.75%">'''[[Обща сънна артерия]]'''</div>
<div style=" position:absolute; left:3%; top:18.20%">'''[[Подключична артерия]]'''</div>
<div style=" position:absolute; left:3%; top:21.65%">'''[[Подмишнична вена]]'''</div>
<div style=" position:absolute; left:3%; top:25.10%">'''[[Радиална кожна вена]]'''</div>
<div style=" position:absolute; left:3%; top:28.55%">'''[[Улнарна кожна вена]]'''</div>
<div style=" position:absolute; left:3%; top:32.00%">'''[[Мишнична артерия]]'''</div>
<div style=" position:absolute; left:3%; top:35.40%">'''[[V. mediana cubiti]]'''</div>
<div style=" position:absolute; left:3%; top:38.85%">'''[[Радиална кожна вена]]'''</div>
<div style=" position:absolute; left:3%; top:42.30%">'''[[Лакътна артерия]]'''</div>
<div style=" position:absolute; left:3%; top:45.75%">'''[[Лъчева артерия]]'''</div>
<div style=" position:absolute; left:3%; top:49.15%">'''[[A. gonadal]]'''</div>
<div style=" position:absolute; left:3%; top:52.60%">'''[[Външна хълбочна артерия]]'''</div>
<div style=" position:absolute; left:3%; top:56.05%">'''[[A. digital]]'''</div>
<div style=" position:absolute; left:3%; top:59.50%">'''[[V. digitales palmares]]'''</div>
<div style=" position:absolute; left:3%; top:62.95%">'''[[Бедрена вена]]'''</div>
<div style=" position:absolute; left:3%; top:66.39%">'''[[Бедрена артерия]]'''</div>
<div style=" position:absolute; left:3%; top:69.83%">'''[[Задколенна артерия]]'''</div>
<div style=" position:absolute; left:3%; top:73.27%">'''[[Малка подкожна вена]]'''</div>
<div style=" position:absolute; left:3%; top:76.68%">'''[[Задна голямопищялна артерия]]'''</div>
<div style=" position:absolute; left:3%; top:80.12%">'''[[Предна голямопищялна артерия]]'''</div>
<div style=" position:absolute; left:3%; top:83.55%">'''[[A. fibularis]]'''</div>
<div style=" position:absolute; left:3%; top:86.98%">'''[[Предна голямопищялна вена]]'''</div>
<div style=" position:absolute; left:3%; top:90.41%">'''[[A. arcuata pedis]]'''</div>
<div style=" position:absolute; left:3%; top:93.85%">'''[[A. digitales dorsales]]'''</div>
<div style=" position:absolute; right:3%; top:4.40%">'''[[A. basilaris]]'''</div>
<div style=" position:absolute; right:3%; top:7.85%">'''[[Външна сънна артерия]]'''</div>
<div style=" position:absolute; right:3%; top:11.30%">'''[[Гръбначни артерии]]'''</div>
<div style=" position:absolute; right:3%; top:14.75%">'''[[Подключична вена]]'''</div>
<div style=" position:absolute; right:3%; top:18.20%">'''[[Белодробни вени]]'''</div>
<div style=" position:absolute; right:3%; top:21.65%">'''[[Белодробни артерии]]'''</div>
<div style=" position:absolute; right:3%; top:25.10%">'''[[Подмишнична артерия]]'''</div>
<div style=" position:absolute; right:3%; top:28.55%">'''[[Аорта]]'''</div>
<div style=" position:absolute; right:3%; top:32.00%">'''[[Горна куха вена]]'''</div>
<div style=" position:absolute; right:3%; top:35.40%">'''[[Сърце]]'''</div>
<div style=" position:absolute; right:3%; top:38.85%">'''[[Низходяща аорта]]'''</div>
<div style=" position:absolute; right:3%; top:42.30%">'''[[Долна куха вена]]'''</div>
<div style=" position:absolute; right:3%; top:45.75%">'''[[Truncus cœliacus]]'''</div>
<div style=" position:absolute; right:3%; top:49.15%">'''[[Чернодробна вена]]'''</div>
<div style=" position:absolute; right:3%; top:52.60%">'''[[Бъбречна артерия]]'''</div>
<div style=" position:absolute; right:3%; top:56.05%">'''[[Бъбречна вена]]'''</div>
<div style=" position:absolute; right:3%; top:59.50%">'''[[Обща хълбочна артерия]]'''</div>
<div style=" position:absolute; right:3%; top:62.95%">'''[[Обща хълбочна вена]]'''</div>
<div style=" position:absolute; right:3%; top:66.39%">'''[[Вътрешна хълбочна артерия]]'''</div>
<div style=" position:absolute; right:3%; top:69.83%">'''[[Външна хълбочна артерия]]'''</div>
<div style=" position:absolute; right:3%; top:73.27%">'''[[V. gonadal]]'''</div>
<div style=" position:absolute; right:3%; top:76.68%">'''[[Вътрешна хълбочна вена]]'''</div>
<div style=" position:absolute; right:3%; top:80.12%">'''[[Голяма подкожна вена]]'''</div>
<div style=" position:absolute; right:3%; top:83.55%">'''[[Задколенна вена]]'''</div>
<div style=" position:absolute; right:3%; top:86.98%">'''[[Задна голямопищялна вена]]'''</div>
<div style=" position:absolute; right:3%; top:90.41%">'''[[V. arcus dorsalis pedis]]'''</div>
<div style=" position:absolute; right:3%; top:93.85%">'''[[V. digitales dorsales]]'''</div>
</div>
</center>
 
== Кръвообращение на студенокръвните гръбначни ==