Разлика между версии на „Холдингово дружество“

редакция без резюме
м (r2.7.2) (Робот Изтриване: ca, de, es, fr, it, ja, ko, lb, lt, nl, no, pl, pt, sr, zh Промяна: fa, he)
'''Холдинговото дружество''' е({{lang-en|holding [[акционерноcompany}} дружество]],- [[командитнопритежаваща/владееща дружество]]компания) се акциитърговско или [[дружество с ограничена отговорност]], което има за цел под каквато и да е форма да участва финансово (с [[капитал]]) в други дружества или в тяхното управление, за да осъществява контрол над тях с оглед извличане на печалба (или други облаги) от дейността им, със или без да извършва собствена производствена или [[търговска дейност]].
 
== Форма на дружеството ==
Търговските дружества в холдинга са зависими, наричат се дъщерни за разлика от дружеството-майка. Дъщерни са дружествата, в които майчинското дружество (наричано [[холдинг]]) притежава или контролира пряко или непряко най-малко 25% от акциите или дяловете или може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния съвет.
Съгласно [[Търговски закон на България|Търговския закон]] в [[България]] холдинговото дружество може да бъде във формата на [[акционерно дружество]], [[командитно дружество с акции]] или [[дружество с ограничена отговорност]].
 
== Група от дружества ==
Предметът на дейност на холдинговото дружество в [[България]] може да бъде:
Контролиращото дружество (накратко ''холдинг'') се нарича ''майчинско дружество'' (или ''дружество-майка''), а контролираните - ''дъщерни дружества''.
* придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чудестранни дружества;
 
Търговските дружества в холдинга са зависими, наричат се дъщерни за разлика от дружеството-майка. Дъщерни са дружествата, в които майчинското дружество (наричано [[холдинг]]) притежава или контролира пряко или непряко най-малко 25% от акциите или дяловете или може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния съвет.
 
Контролиращото и контролираните дружества образуват група от дружества, наричана [[корпоративна група]]. Понякога тази група неправилно се нарича с думата ''холдинг'', чието оригинално значение на английски език ''holding'' (притежаващ, владеещ) се отнася единствено за контролиращото, т.е. холдинговото дружество.
 
== Предмет на дейност ==
Предметът на дейност на холдинговото дружество в [[България]] може да бъде:
* придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чудестранничуждестранни дружества;
* придобиване, управление и продажба на облигации;
* придобиване, оценка и продажба на патенти;
* финансиране на дружества, в които самото холдингово дружество участва.
 
== Ограничения ==
Холдинговото дружество не може:
* да участва (капиталово) в дружество, което не е юридическо лице;
* да придобива лицензи, които не са предназначени за използване в контролираните от него дружества;
* да придобива недвижими имоти, които не са необходими за неговото обслужване.