Разлика между версии на „Андрей Петкович“

редакция без резюме
* Хр. Чочков, Велес, с. 23;
* М. Стоянов, БВК, с. 285;
* [[Александър Спасов (писател от Република Македония)|Александар Спасов]], Константин и Андреја Петкович / „[[Разгледи]]“, бр. 14, Скопје 1955 (препечатано в: Нашето препознавање, Култура, Скопје 1971 и Истражувања и Коментари. Мисла, Скопје 1971);
* Българската възрожденска интелигенция. Енциклопедия, С. 1988, с. 519;
* Георги Сталев, Браќата Константин и Андреја Петковиќ / Историја на македонската книжевност. Прв дел. (Институт за македонската литература), Скопје 2001, с. 208-216