Разлика между версии на „Берлински конгрес“

* Освободителната война 1877-1878, ДИ "П.Берон", София, 1986, с. 46-47
* Т.Икономов. Протоколите на Берлинския конгрес. С. 1885 г.[[http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/T_Ikonomov_Protrkolite_na_Berlinskija_Kongres.pdf]]
* К.КОСЕВ.САН-СТЕФАНСКИЯТ МИРЕН ДОГОВОР: ЗАД КУЛИСИТЕ НА ДИПЛОМАЦИЯТА [[http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/K.KOSEV_S_STEFANO.pdf]]
http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/K.KOSEV_S_STEFANO.pdf]]
* К.КОСЕВ. ЗАД КУЛИСИТЕ НА БЕРЛИНСКИЯ КОНГРЕС И РОДИЛНИТЕ МЪКИ НА ТРЕТАТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА. С. 2008 г.[[http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/K.KOSEV_Zad_kulisite_na%20Berl_kongr.pdf]]
 
Анонимен потребител