Разлика между версии на „Ари“

 
== Видове ара ==
Днес съществуват 19 вида ара. В миналото са били 22, но 3 вида са изчезналиофейкали нанякъде.
* род ''Anodorhynchus'' — Хиацинтови ари<ref>[http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:212:0001:0059:BG:PDF Ррегламент (ЕС) № 709/2010 от 22 юли 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях]. Официален вестник на Европейския съюз, 12.8.2010 г. (pdf)</ref>
**[[Хиацинтов ара]] - ''Anodorhynchus hyacinthinus''
Анонимен потребител