Отваря главното меню

Промени

=== Жанрови особености ===
 
„Шестоднев“ на Йоан Екзарх, представител на [[Преславска книжовна школа|Преславската книжовна школа]], принадлежи на философскотълкователния жанр, тоест е философско съчинение ссъс естественосветско естествено-научно съдържание и тълкователно-нравоучителен характер утвърждаващ християнския мироглед.
 
Израз е на стремежа на средновековния книжовник да обхване божието творение в картината на света и да изясни същността на сътворението.
Анонимен потребител