S-kay

Член от 9 март 2008
Промяна на лична биографична информация
(Промяна на лична биографична информация)
== Биография ==
== Лична информация ==
 
Аз съм '''Стелиян Касабов''', (р.роден съм през [[1979]]), отг. във [[Варна]]. През [[2005]] г. се дипломирах с [[Магистър|магистърска степен]] зав [[правоТехнически университет - Варна|висшеТехническият юридическоуниверситет образование- Варна]],. аВпоследствие впоследствиесъм работихработил в компания, разработваща [[правно-информационна система]] със [[Счетоводство|счетоводно-ориентирансчетоводен]] профил. От [[2007]] г. насам се занимавам с множество проекти в областите: [[Графичен дизайн|графичен дизайн]], и[[програмиране|програмиране]], [[уеб дизайн]], [[предпечатна подготовка]] и [[фирмена идентичност|корпоративна идентичност]], впо-важните от които са представени на сайта [http://s-kay.com/ s-kay.com]. От [[2010]] г. насам регулярно участвам в делегирани от държавата проекти, свързани с преподаване на компютърен графичен дизайн и програмни умения на деца и младежи в неравностойно положение.
 
== МоитеОсновни приноси ==
''статии написани или преведени от мен, или в които имам относително голям принос''
 
[[Таксидиот]] '''·'''
 
== Моите фотоФото приноси ==
''статии, в които съм допринесъл с фотографии''
 
[[Мальовица_(връх)|Мальовица (връх)]] '''·'''
[[Шипка|Шипка (растение)]] '''·'''
 
== Много малки приноси ==
''статии, в които имам много малък принос''
 
[[Потребител:S-kay/Много малки приноси|виж тук]]
</div>
 
== Контакти ==
[http://www.facebooks-kay.com/stel6bg/contacts/index.html facebooks-kay.com]