Разлика между версии на „Брутен вътрешен продукт“

 
== БВП на глава от населението ==
Този показател е производен на БВП и показва средно количеството на стоките и услугите, които се падат на един човек от населението на дадена страна. Получава се, като БВП се раздели на броя на жителите на съответната страна:
:<math> GDP^{*} = \frac{GDP}{\sum_{j=1}^{m}a_j} = \frac{\sum_{i=1}^{n}P_iQ_i}{\sum_{j=1}^{m}a_j}. </math>
 
== Критика ==
БВП е често критикуван в ролята си на мерило на обществените блага. Той, например, не отчита факта, че голяма част от населението има достъп до малка част от тези блага. Той също така не включва производство, за което не е официално съобщено. Това създава особено сериозен проблем в България, където [[сива икономика|сивата икономика]] на моменти достига 1/3 от цялото производство на стоки и услуги. БВП също така не включва блага, които не се измерват в пари или не се разменят на пазара: например услугите вътре в семейството или факта, че по-малкото производство води до повече време за почивка и съответно блага за работещите по-малко. БВП е критикуван и заради нещата, които включва, но които са в ущърб за всеки в обществото. Тук примерът е разлив на нефт в морето. Подобна дейност води от една страна до сериозни вреди, а от друга до разходи за почистване, които увеличават БВП.