Разлика между версии на „Полезни изкопаеми“

редакция без резюме
'''Полезни изкопаеми''' се наричат веществата, добивани от [[Земна кора|земната кора]]. Химическият състав и физичните свойства, които притежават, позволяват ефективното им използване в производството. Полезните изкопаеми се делят на горивни, рудни и нерудни. [[Изкопаеми горива]] са [[нефт]], [[природен газ]] , [[въглища]], горивна почва и [[битуминозни чистишисти]]. [[Руда|Рудните]] се делят на руди на черни и руди на цветни метали. Пример за нерудни полезни изкопаеми са [[гипс]], [[каменна сол]], огнеупорни глини. Горивните се срещат сред утаечните скали (седиментните скали). Образувани са през различни периоди от развитието на Земята. Рудните се образуват от вместването и застиването на магма в скалите на земната кора. Намират се главно в магмените скали, но се срещат и в утаечни и метаморфни скали. Използват се за производството на метали и електроенергия. Нерудните се образуват при утаяването и уплътняването на ((наносите)). Използват се за производството на строителни материали, порцеланови изделия, в медицината и за накити.Полезните изкопаеми са различни вещества в природата,които се използват от хората като материал за производство.Те се намират в земната кора или върху нея.Образуването им е свързано с развитието на Земята като планета,с процесите в земните недра и на повърхността на Земята,с образуването на скалите и формите на релефа.
 
[[Категория:Полезни изкопаеми| ]]