Разлика между версии на „Душа“

 
=== Християнство ===
 
В Християнството душата е нематериална, и докато тялото е земния аспект на човека, душата изразява неговата същност. Душата на човека е видима за светците, ангелите и Бога и с нея човек се представя пред Бога след края на живота си, за да бъде възнаграден за делата си и отиде в рая или наказан за греховете си и осъден на мъчения в ада. В този смисъл душата е "носителят" на действията на човека, на неговите мисли, надежди и т.н. Душата е носител на емоциите:
 
Псалм 131
<pre>
I Have Calmed and Quieted My Soul Успокоих и утихнах душата си
A Song of Ascents. Of David. Песен на издиганията. От Давид.
 
131 O Lord, my heart is not lifted up; О Господи, моето сърце не се въздига в гордост,
my eyes are not raised too high; нито са твърде надменно очите ми вдигнати,
I do not occupy myself with things Не се занимавам с неща
too great and too marvelous for me. твърде големи или твърде чудни за мен.
2 But I have calmed and quieted my soul... Но успокоих и притихнах душата си...
 
превод от English Standard Version
</pre>
 
=== Ислям ===