Разлика между версии на „Електролиза“

Принцип обобщение:
 
Електролизата е процес при които прав ток е потопен със анода(+) и катода(-) в обща вода с над 1,23v при този процес химичните съидинениясъединения се разпадат на йони и положителните йони наречени катеиони отиват към катода(-) а отвицателнитеотрицателните йони наречени анеионианиони отиват към анода(+) така например натриевия хлорид(готварската сол(NaCl)) може да се раздели на натрий(Na)(положителни ионийони) които утидеотиде към катода а хлора(Cl) с отрицателни ионийони ще се одилиотдели към анода.Защото положителните ионийони се превличатпривличат със отрицателните(защото атомът на положителниятеположителният ионийони има своиствотосвойството да губи електрон и гледа да си го набави а отрицателния ионйон има в повече електрони и гледа да ги освободи и се превличатпривличат)Не забравяитезабравяйте че течностите натрийя и хлора имат заряд и са екливалетеквивалент на (-)катод и (+)анод.Катода е редуктор и получават силни редуктори като(напр. натрий, калий) а анода е окислител и получават силни окислители(напр. хлор, флуор) последните примери се полуяватполучават само с електролиза.По този начин може да се оделиотдели медта от синия камаккамък и да отиде към катода и да се получи електролитна мед.ПосПо същия начин може да се позлатява да се никилираникелира като допрем предмета които искаме да никилираменикелиране или позлатимепозлати ме до катода защото всички метали са с положителни ионийони.Също така може да се получи алуминий като за целта се пропуска електрически ток през стопилка на алуминиеви соли.Чрез електролизата се получава водород,натриева основа,хлор,натриев хипохлорит(белина),натриев хлоратхлорът, солна киселина,поцинковане,никелиране,хромиране,позлатяване,мед(електролитна мед). Процесите с покритие на метаилметал стават като се сложи в разтвора соли със очастиетоучастието на елемента коти искаме да направим предмета или метала е на прах.Анода трябва да е направен от съшия метал така че когато ионитейоните утидатотидат при катода и предмета пак ще се възобновява от метала на анода(това е с преимствопредимство при солите).това Това важи и ако предмета е пласмасапластмаса керамика или стъкостъкло. За да може да протече процеса елетолизаелектролиза по интензивно във водата се слага сол или сода каустик за по добра проводимоспроводимост на разтвора. При електролитното поцинковане обикновено катдакатода е с по силно напрежение.
 
== Електроден потенциал ==
28

редакции