Разлика между версии на „Електролиза“

Принцип обобщение:
 
Електролизата е процес при които разделя елементите ако са свързани с молекулата тоест ако в молекулата на готварска сол(NaCl) която се състои от натрий(Na) и хлор(Cl) взаимодейства с вода и прав ток от едната страна анод(+) а от другата катод(-) йоните в молекулите ще се разделят готварска сол(NaCl) ще се раздели на натрий които има отрицателни йони наречени(аниони) и те ще отидат при анода които е плюс(отделя катиони) а хлора които е с положителни(йони) наречени (катиони) ще отиде при катода които е минус и оделя отрицателни катиони на принципа че отрицателни и положителни йони се привлича като анионите са отрицателни йони и имат излишни електрони е гледат да се отърват като се привлекат до катионите които са положителни а те за стоя сметка имат свойството да губят електрон и гледат да си го набaвят като отидат към отрицателните йони Така двата елемента натрий(Na) и хлор(Cl) ще се оделят като натрия отиде при анода а хлора при катода.Така на практика може да оделиме всички свързани елементи в молекула.След като разделихме тези два елемента понеже натрия е отрицателен а хлора положителен те могат да захранят електрическа крушка захранвани с проводници потопен в натрия като минус в хлора като плюс.Катода е редуктор и получават силни редуктори като(напр. натрий, калий) а анода е окислител и получават силни окислители(напр. хлор, флуор) на практика електролизата е единствения им начин за получаване със самостоятелна форма.За да се получи електролизата е необходимо над 1,23v.С нея по този начин може да се отдели медта от синия камък и да отиде към катода и да се получи електролитна мед.
Електролизата е процес при които прав ток е потопен със анода(+) и катода(-) в обща вода с над 1,23v при този процес химичните съединения се разпадат на йони и положителните йони наречени катеиони отиват към катода(-) а отрицателните йони наречени аниони отиват към анода(+) така например натриевия хлорид(готварската сол(NaCl)) може да се раздели на натрий(Na)(положителни йони) които отиде към катода а хлора(Cl) с отрицателни йони ще се отдели към анода.Защото положителните йони се привличат със отрицателните(защото атомът на положителният йони има свойството да губи електрон и гледа да си го набави а отрицателния йон има в повече електрони и гледа да ги освободи и се привличат)Не забравяйте че течностите натрийя и хлора имат заряд и са еквивалент на (-)катод и (+)анод.Катода е редуктор и получават силни редуктори като(напр. натрий, калий) а анода е окислител и получават силни окислители(напр. хлор, флуор) последните примери се получават само с електролиза.По този начин може да се отдели медта от синия камък и да отиде към катода и да се получи електролитна мед.По същия начин може да се позлатява да се никелира като допрем предмета които искаме да никелираненикелирате или позлати мепозлатите до катода защото всички метали са с положителни йони.Също така може да се получи алуминий като за целта се пропуска електрически ток през стопилка на алуминиеви соли.Чрез електролизата се получава водород,натриева основа,хлор,натриев хипохлорит(белина),натриев хлорът, солна киселина,поцинковане,никелиране,хромиране,позлатяване,мед(електролитна мед). Процесите с покритие на метал стават като се сложи в разтвора соли със участието на елемента коти искаме да направимпокрием предмета или металасе есложи метала на прах с желаното покритие.Анода трябва да е направен от съшия метал на покритието така че когато йоните отидат при катода и предмета пак ще се възобновява от метала на анода(това е с предимство при солите). Това важи и ако предмета е пластмаса керамика или стъкло. За да може да протече процеса електролиза по интензивно във водата се слага сол или сода каустик за по добра проводимост на разтвора. При електролитното поцинковане обикновено катода е с по силно напрежение.
 
== Електроден потенциал ==
28

редакции