Разлика между версии на „Електролиза“

Принцип обобщение:
 
Електролизата е процес при които разделя елементите ако са свързани с молекулата тоест ако в молекулата на готварска сол(NaCl) която се състои от натрий(Na) и хлор(Cl) взаимодейства с вода и прав ток от едната страна анод(+) а от другата катод(-) йоните в молекулите ще се разделят готварска сол(NaCl) ще се раздели на натрий които има отрицателни йони наречени(аниони) и те ще отидат при анода които е плюс(отделя катиони) а хлора които е с положителни(йони) наречени (катиони) ще отиде при катода които е минус и оделя отрицателни катиони на принципа че отрицателни и положителни йони се привлича като анионите са отрицателни йони и имат излишни електрони е гледат да се отърват като се привлекат до катионите които са положителни а те за стоя сметка имат свойството да губят електрон и гледат да си го набaвят като отидат към отрицателните йони Така двата елемента натрий(Na) и хлор(Cl) ще се оделят като натрия отиде при анода а хлора при катода.Така на практика може да оделиме всички свързани елементи в молекула в които има соли защото солите се състоят от йони.След като разделихме тези два елемента понеже натрия е отрицателен а хлора положителен те могат да захранят електрическа крушка захранвани с проводници потопен в натрия като минус в хлора като плюс.Катода е редуктор и получават силни редуктори като(напр. натрий, калий) а анода е окислител и получават силни окислители(напр. хлор, флуор) на практика електролизата е единствения им начин за получаване със самостоятелна форма.За да се получи електролизата е необходимо над 1,23v.С нея по този начин може да се отдели медта от синия камък и да отиде към катода и да се получи електролитна мед.
По същия начин може да се позлатява да се никелира като допрем предмета които искаме да никелирате или позлатите до катода защото всички метали са с положителни йони.Също така може да се получи алуминий като за целта се пропуска електрически ток през стопилка на алуминиеви соли.Чрез електролизата се получава водород,натриева основа,хлор,натриев хипохлорит(белина),натриев хлорът, солна киселина,поцинковане,никелиране,хромиране,позлатяване,мед(електролитна мед). Процесите с покритие на метал стават като се сложи в разтвора соли със участието на елемента коти искаме да покрием предмета или се сложи метала на прах с желаното покритие.Анода трябва да е направен от съшия метал на покритието така че когато йоните отидат при катода и предмета пак ще се възобновява от метала на анода(това е с предимство при солите). Това важи и ако предмета е пластмаса керамика или стъкло.За да може да протече процеса електролиза по интензивно във водата се слага сол или сода каустик за по добра проводимост на разтвора.При електролитното поцинковане обикновено катода е с по силно напрежение.
 
28

редакции