Разлика между версии на „Нов драматичен театър „Сълза и смях““

С Разпореждане на Министерски съвет № 144 от 25.07.1966 г. е учреден театъра отново.
 
== 19971998-20112010 ==
1998 година със заповед актьорския щат е съкратен и театърът става открита сцена.НДТ "Сълза и смях" е превърнат в юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министерството на културата, театър със статут на "Открита сцена - продуциращ център, без щатна актьорска трупа.
 
НДТ "Сълза и смях" е юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министерството на културата, театър със статут на "Открита сцена - продуциращ център, без щатна актьорска трупа.
 
== след 2012 година ==
25

редакции