Разлика между версии на „Обучение посредством компютър“

редакция без резюме
Обучението посредством компютър или още казано дистанционното обучение.Какво представлява дистанционното обучение с интернет?Дистанционното обучение с Интернет (Internet-Based Training, Online Training, Net-Based Training) представлява обучение, което се осъществява посредством Интернет или Интранет. При този вид обучение в повечето случаи се използва някакъв Web-браузър, например Internet Explorer или Netscape Navigator. Всяка обучаваща програма, която използва Интернет като технология за доставяне на учебните материали, дори e-mail кореспонденцията и трансфера на файлове, спада към този вид дистанционно обучение (Hall, 1997).Днес много учебни заведения си задават въпроса - може ли Интернет да замести традиционното обучение “учител-ученик” ? Реалността показва, че World Wide Web и другите технологии в много случаи са ефективно средство за обучение, което дава добри резултати, но не може (и не е необходимо) изцяло да замести традиционното обучение.
== Вижте също ==
* [[Електронно обучение]]
* [[Обучение, подпомогнато от компютър]]
* [[Компютърно-базирано обучение]]
Анонимен потребител