Разлика между версии на „Васил Бойдев“

* „История на Девети пехотен полк“
* „От юнкер до генерал“ (ръкопис)
* "Васил Бойдев. От юнкер до генерал. Това, което малцина знаят". Подготвил за печат Иван Пейковски. - В: Сп. "Летописи",1994, № 5-6, № 7-8, 1995, № 3-4, с. 9-33, № 5-6, с. 48-86. http://www.academia.edu/2509400/_._._._General_Vasil_Boidevs_memories_
* "От поручик до генерал. Спомени". Военно издателство,С., 2012.
 
Анонимен потребител