Разлика между версии на „Електролиза“

Принцип обобщение:
 
Електролизата е процес при които разделя елементите ако са свързани с молекулата тоест ако в молекулата на готварска сол(NaCl) която се състои от натрий(Na) и хлор(Cl) взаимодейства с вода и прав ток от едната страна анод(+) а от другата катод(-) йоните в молекулите ще се разделят готварска сол(NaCl) ще се раздели на натрий които има отрицателни йони наречени(аниони) и те ще отидат при анода които е плюс(отделя катиони) а хлора които е с положителни(йони) наречени (катиони) ще отиде при катода които е минус и оделя отрицателни катиони на принципа че отрицателни и положителни йони се привлича като анионите са отрицателни йони и имат излишни електрони е гледат да се отърват като се привлекат до катионите които са положителни а те за стоя сметка имат свойството да губят електрон и гледат да си го набaвят като отидат към отрицателните йони Такатака двата елемента натрий(Na) и хлор(Cl) ще се оделят като натрия отиде прикъм анодакатода а хлора при катодаанода.Така на практика може да отделим всички свързани елементи в молекула в които има соли защото солите се състоят от йони.След като разделихме тези два елемента в различни съдове понеже натрия е отрицателен а хлора положителен те могат да захранят електрическа крушка захранвана с проводници потопени в натрия като минус а в хлора като плюс.Катода е редуктор и получават силни редуктори като(напр. натрий, калий) а анода е окислител и получават силни окислители(напр. хлор, флуор) на практика електролизата е единствения им начин за получаване със самостоятелна форма.За да се получи електролизата е необходимо над 1,23v.С нея по този начин може да се отдели медта от синия камък и да отиде към катода и да се получи електролитна мед.
По същия начин може да се позлатява да се никелира като допрем предмета които искаме да никелирате или позлатите до катода защото всички метали са с положителни йони.Също така може да се получи алуминий като за целта се пропуска електрически ток през стопилка на алуминиеви соли.Чрез електролизата се получава водород,натриева основа,хлор, натриев хипохлорит(белина),натриев хлорът, солна киселина, поцинковане, никелиране,хромиране, позлатяване, мед(електролитна мед). Процесите с покритие на метал стават като се сложи в разтвора соли със участието на елемента ,който искаме да покрием предмета или се сложи метала на прах с желаното покритие.Анода трябва да е направен от съшия метал на покритието така че когато йоните отидат при катода и предмета пак ще се възобновява от метала на анода(това е с предимство при солите). Това важи и ако предмета е пластмаса керамика или стъкло.За да може да протече процеса електролиза по интензивно във водата се слага сол или сода каустик за по добра проводимост на разтвора.При електролитното поцинковане обикновено катода е с по силно напрежение.
 
28

редакции