Разлика между версии на „IEC“

3763 bytes added ,  преди 7 години
редакция без резюме
 
Програмата на IEC обхваща всички електротехнологии, включително производство и пренос на енергия, електроника, техника на магнитите и електромагнитите, електроакустика, мултимедии и радиовръзка, а също така свързаните с тях дисциплини като терминология и символи, електромагнитна съвместимост, измерване и представяне на резултатите, надеждност, проектиране и разработване, безопасност и околна среда.IEC съществува непрекъснато над 100 години.Сега има профил на световна обществена организация,в която свободно членуват националните органи на държавите ,които отговарят за стандартизацията в секторите електротехника,електроника и компютри.За членството се заплаща членски внос.Българският национален орган по стандартизация е член на IEC от 1958г.В световен мащаб е разпространено мнението ,че благодарение на непрекъснатото действие на IEC, през 40-60 години на миналия век е постигнато бурното развитие на електротехниката и компютъризацията
 
Днес IEC e водещата световна организация в своята област, а нейните стандарти са приети като национални стандарти от всички нейни членове. В разработването на тези стандарти са ангажирани над 10 000 специалисти по електротехника и електроника от индустрията, правителствата, академичните среди, изпитвателните лаборатории и други, които имат интереси в тази област.
 
 
Структурата на IEC отговаря на обществените организации.
 
Върховен ръководен орган е Общото събрание-участват делегации на националните органи по стандартизация в електротехниката и електрониката на страните-членки на IEC.Определя политика и стратегия на развитие на IEC,избира Президента,Вицепрезидентите и членовете на останалите ръководни органи.
 
Ръководен орган между две Общи събрания е Съветът на IEC участват представители на определени национални органи..Той отговаря за изпълнение на решенията на Общото събрание относно организационната работа,средства и бюджет.
 
Ръководен технически орган е Аукционен комитет-ръководи дейностите по стандартизация на IEC ,като направлява създаването на стандарти от около 150 ТК.
 
Делови постоянно действащ орган е Президиумът на IEC.В него участват Президента и Вицепрезидентите,Генералният секретар на IEC и др.
 
Всички дейности ,свързани с финанси,организация на заседания , разпространение на стандарти и т.н., се извършват от щатните служители на Централния офис със седалище Женева.Той се ръководи от щатен Генерален секретар на IEC , който отговаря за изпълнението на посочените задачи.
 
Видове стандарти ,чиито идентифициращ номер започва с IEC,се разработват в три главни направления:
 
Група А:стандартизира Общи въпроси,Терминология,Символи,Електроизделия,
 
Група В:Електроника и компоненти,Информационна техника,Съобщения,
 
Група С:стандартизира безопасност на ел.измервания, на изделия за бита и т.н.
 
Към 31.12.2007г. действат 5794 международни стандарта на IEC.
 
 
31

редакции