Петър Пашов: Разлика между версии

 
=== Административна дейност ===
Освен активната преподавателска дейност, проф. Пашов има внушителна биография в областта на академичното администриране. Той е бил главен специалист в управление „Висше образование“ и зам.-председател на Комисията по българистика към МНП. В Софийския университет проф. Пашов е бил зам.-директор на Летния семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти към СУ (1968), дългогодишен ръководител на Катедрата по български език в СУ, декан на Факултета по славянски филологии, член или ръководител на различни комисии, научни и експертни съвети. Проф. Пашов има изключителни заслуги за основаването и първите стъпки на Шуменския университет. Той е първият заместник-ректор по учебната работа в ШУ (1971-1976) и първият ръководител на Катедрата по български език там (1971-1978). Проф. Пашов организира учебно-преподавателската и научноизследователската дейност, следвайки най-добрите наши и европейски традиции във висшето образование - полага основите на библиотеката, на научните издания (той е първият редактор на Годишника на Шуменския университет) и на вестника, организира авторитетни национални и международни форуми, полага усилия за създаването и развитието на млади специалисти в областта на филологията и за израстването им като учени и преподаватели. Заради безспорния си принос в академичното строителство на Шуменския университет по повод 70-годишния му юбилей е удостоен с почетното звание Доктор хонорис кауза на Шуменския университет.
 
== Награди и отличия ==
Анонимен потребител