Повелително наклонение: Разлика между версии

мРедакция без резюме
 
Съществуват малко на брой глаголи, които не могат да образуват императив — такива са ''мога'' и ''умея''.
Спомагателният глагол ''съм'' има повелителна форма ''(аз) бъда, (ти) бъди, (вие/Вие) бъдете'', например ''Бъди все така красива.''.
 
=== Сложни (аналитични) форми ===
=== Отрицателни повелителни форми ===
Повелителното наклонение образува отрицателни форми по следните начини<ref>В дадените примери са използвани възклицателни изречения, които завършват с „!“ (удивителен знак), но е възможна и вярна и употребата на случаи с използване на съобщителни изречения (с точка („.“) в края), на въпросителни изречения (с въпросителен знак „?“ в края), или на изречения с по-сложни отсенки на значение.</ref>:
* С отрицателна частица ''не''„не“ — ''Не кради!''
* С отрицателноглаголните форми ''недей,„недей“ недейте''(в мн. ч.: „недейте“) — ''Недей да говориш повече!'', ''Недейте да викате!''
*(т.е. Сс думата ''недей''„недей“ плюс сегашно време, като двете форми се свързват с частицата ''да'' — ''Недей да спиш!'')
* С думата ''стига''„стига“ — в този случай спрегаемият глагол изразява числото, тъй като ''стига'' не се мени по число. — ''Стига сте ми пречили!''
* С думата ''недей'' плюс сегашно време, като двете форми се свързват с частицата ''да'' — ''Недей да спиш!''
 
Глаголите от свършен вид не образуват отрицателни повелителни форми. Не може да се каже ''не седни'', ''не разкажи'', ''не премести'' (според [[Петър Пашов]]).