Разлика между версии на „Български език (списание)“

м
добавяне на ISSN
м
м (добавяне на ISSN)
'''„Български език“''' е българско филологическо научно [[списание]], което излиза от 1951 г. като научнопопулярно и научно издание на Института за български език при [[БАН]]. Целта му е да популяризира разностранната дейност на Института и да бъде научна трибуна за повишаване езиковата култура на обществото, постепенно през десетилетията то се превърна в централен орган на българските езиковеди.
 
ISSN 0005-4283.
 
Обнародваните в списанието статии, дискусии, бележки, материали, критични отзиви осветляват различни въпроси на съвременното състояние ([[фонетика]], [[граматика]], [[речник]], език и стил на писателите) и историческото развитие на нашия език. От друга страна, съобразявайки се с необходимостта от тясна връзка между езиковата теория и практика, списанието дава редовно указания по въпросите на правилността и чистотата на родния език. Поместват се и съобщения из езиковедския живот и у нас, и в чужбина.