Разлика между версии на „Византийци“

{{Основна|Произход на гърците}}
{{Основна|Произход на румънците}}
Оцелялото от аварските и славянските нашествия латиноговорящо население, живеещо на територията на Балканския полуостров, пък се самоназовава "романи", като останалите народи го наричат влахи или [[власи]]. То е оцеляло и до днес - вече обозначавайки като романи или румънци, т.e. римляни чак след създаването на Румъния през XIX век. На български език звучи като [[румънци]], а на румънски език - romani. Романоезичното население на Балканите се обособява през късното Средновековие на север от Дунав в своя собствена държава, именувана от българите [[Влахия]]. Неслучайно този период е предмет на историята и на съвременния румънски етнос. Същевременно част от планинска Тесалия през Средновековието е наричана [[Велика Влахия]]. Съвременната румънска историчка и журналистка [[Мариана Чеке]] пише в книгата си "Румъния - позната и непозната" издадена през 1999 г., че "... и до днес румъните си остават единствените езикови наследници на Източната Римска империя, тъй като романизираното население е играло голяма роля във Византия от 4ІV до 7VІІ век и единствени до днес говорят източно-латинскияизточнолатинския диалект, макар и със свои особенности и влияния" (Източник : Mariana Cece, Romania-Impozanza, Bucuresti 1999).
 
== Източници ==
Анонимен потребител